Domov - AT CONSULT spol. s r.o.

Poradenstvo a vzdelávanie, HSE, vodohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, prevádzkový poriadok, hygienické minimum, hluk, chemické, biologické faktory, HACCP

prejsť na web

Usmernenie MŽP SR pre nakladanie s odpadom z testovania zamestnancov

09.12.2021 Usmernenie Ministerstva životného prostredia SR vo veci nakladania s odpadom, ktorý vzniká v súvislosti s testovaním zamestnancov na COVID-19 v priestoroch zamestnávateľa. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo metodické usmernenie

prejsť na článok

Zákonom povinné školenie potravinárov

26.10.2022 • MVDr. Marián Rozložník Prevádzkovatelia potravinárskych prevádzok majú povinnosť v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami

prejsť na článok

ZÁKON O POTRAVINÁCH Č. 152/1995 Z. Z. PRIPRAVUJE VÝRAZNÉ ZMENY PRE PREVÁDZOVATEĽOV. TÝKAJÚ SA ZMENY AJ VÁS?

03.06.2022 • MVDr. Marián Rozložník Novelizovaný zákon o potravinách č. 152/1995 Z. z. od 1. júla 2022 prinesie viacero zmien: umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (ďalej len DMT), zníži sa minimálna hranica pokuty pri o

prejsť na článok

Koniec predaja jednorazových plastových výrobkov

16.07.2021 3.7.2021 vstúpila do platnosti Novela Zákona o odpadoch, ktorou sa zakazuje uvádzať na trh Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a Zákona o odpadoch a

prejsť na článok

Porovnanie kvality potravín na Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku

3.12.2020 Poznáme výsledky porovnania kvality potravín na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku. Ako dopadli potraviny ponúkané na našich pultoch? „Duálnou kvalitou“ výrobkov rozumieme tovar predávaný na jednotnom trhu EÚ pod rovnakou značkou alebo ochr

prejsť na článok

Aktuálne hygienické opatrenia účinné od 15.10.2020

AKTUÁLNE HYGIENICKÉ OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA PLATNÉ OD 15.10.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 pí

prejsť na článok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 01.10.2020

01.10.2020 • MVDr. Marián Rozložník AKTUÁLNE HYGIENICKÉ OPATRENIA PRE ZABEZPEČENIE PREVENCIE ŠÍRENIA PANDEMICKÉHO OCHORENIA COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. októbra 2020  do odvolania všetkým prevádzkovateľom zariadení naria

prejsť na článok

4. fáza uvoľnenia opatrení v súvislosti s pandemickým ochorením COVID-19

18.5.2020 • MVDr. Marián Rozložník Od stredy 20.05.2020 vstupujeme do 4., poslednej fázy uvoľnenia opatrení v súvislosti s pandemickým ochorením COVID-19. Vďaka, za priaznivé zvládnutie situácie, patrí všetkým prevádzkovateľom, ako aj obyvateľom SR.

prejsť na článok

6.5.2020 prichádza k ďalšiemu uvoľneniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19

5.5.2020 • MVDr. Marián Rozložník Vážení klienti, od stredy 06.05.2020 prichádza k ďalšiemu uvoľneniu opatrení. Vďaka priaznivému vývoju epidemiologickej situácie bude uvoľňovanie zrýchlené. Slovenská republika pristupuje vzhľadom na priaznivú epide

prejsť na článok

Aktuálne hygienické opatrenia pre zabezpečenie zastavenia pandemického ochorenia COVID-19

2.4.2020 • MVDr. Marián Rozložník Vážení klienti, s cieľom informovať Vás o praktickom uplatnení Opatrení Úradu verejného zdravotníctva, Vám zasielame aktuálne platné opatrenia za účelom zastaviť šírenie pandemického vírusového ochorenia COVID-19. Úrad

prejsť na článok