Zákonom povinné školenie potravinárov

26.10.2022 • MVDr. Marián Rozložník Prevádzkovatelia potravinárskych prevádzok majú povinnosť v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozia prevádzkovateľovi sankcie. Základné hygienické procesy a zabezpečenie plnenia zákonných povinností Vám a Vašim zamestnancom pomôže pochopiť naše školenie na tému Hygiena a bezpečnosť potravín a pokrmov Čo Vám školenie ponúka? CIEĽ ŠKOLENIA Absolventi školenia získajú informácie o základných hygienických požiadavkách aplikovaných na potravinárske prevádzky v oblasti predaja/výroby potravín a pokrmov. Účastníci si osvoja postupy pre výrobu zdravotne bezpečných potravín a pokrmov s prihliadnutím na dodržiavanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny. CIEĽOVÁ SKUPINA V zmysle legislatívnej povinnosti všetci pracovníci, ktorí priamo, alebo nepriamo manipulujú s potravinami, alebo pokrmami. PROGRAM ŠKOLENIA TÉMY Základné hygienické požiadavky na výrobu, skladovanie, manipuláciu a uvádzanie potravín a pokrmov do obehu Základné hygienické požiadavky na osobnú a prevádzkovú hygienu Plány HACCP, prevádzkový poriadok a sanitačný program Základné hygienické požiadavky na prevádzky spoločného stravovania Základné hygienické požiadavky na nakladanie s odpadmi v potravinárskych prevádzkach Základné legislatívne požiadavky na potravinárske prevádzkarne TERMÍN ŠKOLENIA, MIESTO A CENA Školenie „Hygiena a bezpečnosť potravín a pokrmov“ realizujeme na objednávku klienta. Školenie je možné absolvovať prezenčnou alebo dištančnou formou – podľa dohody. Cena je stanovená individuálne na základe rozsahu školenia, počtu zúčastnených osôb a miesta konania. Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní odborného školenia.    Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás Príspevok Zákonom povinné školenie potravinárov zobrazený najskôr AT CONSULT spol. s r.o..

prejsť na článok

Otvárame školenie PFMEA jún 2023

Pozývame Vás na otvorené školenie Procesná FMEA s expertom na FMEA Mgr. Romanom Brziakom. 1. – 2. jún 2023 v Žiline. Bližšie informácie v pozvánke The post Otvárame školenie PFMEA jún 2023 appeared first on IAA SK s.r.o. | Školenia, audity a poradenstvo.

prejsť na článok

Otvorené online školenie ISO/IEC 17025:2017

Pozývame na otvorené školenie ISO/IEC 17025:2017, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. 16. júna 2021 online formou. Školiteľka: Mgr. Dana Fúziková Viacej o školení tu The post Otvorené online školenie ISO/IEC 17025:2017 appeared first on IAA SK s.r.o. | Školen

prejsť na článok

Online školenie BI prehľady v EcoSune

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás pozvať na online školenie aplikácie EcoSun. Školenie je zamerané na BI prehľady v programe EcoSun. Dátum: štvrtok, 9. novembra 2023 Čas: 9:00 h – 11:00 h Miesto: online (po školení bude k dispozícii záznam zo školenia)

prejsť na článok

Online školenie EcoSun PAM. Začíname 26.1.2024

Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás pozvať na online školenie aplikácie EcoSun (personalistika a mzdy). Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny za rok 2024 a detailné oboznámenie s novinkami v programe EcoSun PAM. Dátum: piatok, 26. januára 2024 Čas:

prejsť na článok

11.05. 2023  Školenie prvej pomoci  Bratislava

Školenie prvej pomoci Termín : 11.05. 2023 o 09.00 hod Miesto školenia : BOZPO, s.r.o., Krížna 48, 821 08 Bratislava /II NP/ Prihláška na školenie v PDF Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie prvej pomoci: V zmysle § 30d, odsek 1, písmeno h, bod 4 a

prejsť na článok