Porovnanie kvality potravín na Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku

3.12.2020 Poznáme výsledky porovnania kvality potravín na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku. Ako dopadli potraviny ponúkané na našich pultoch? „Duálnou kvalitou“ výrobkov rozumieme tovar predávaný na jednotnom trhu EÚ pod rovnakou značkou alebo ochrannou známkou, ale s rozdielmi v obsahu, zložení alebo kvalite. Slovenska štátna veterinárna a potravinová správa a štátny veterinárny a potravinový ústav ŠVPS SR spolu s ŠVPÚ Dolný Kubín podpísali s Európskou komisiou grant na projekt „Dual Quality of food products marketed in the EU Member States under the same brand or trademark but with differences in content, composition or quality. — CONS-CPC-2017 Slovakia“. Projekt je zameraný na overenie, či je duálna kvalita stále prítomná u potravinárskych výrobkov. Projekt v prvej a druhej fáze pripravil niektoré podmienky v laboratóriu tak, aby bolo zabezpečené uplatňovanie jednotných a správnych postupov. V prvej fáze bolo laboratórium vybavené prístrojovo tak, aby bolo umožnené analyzovať určité znaky kvality, najmä u olejov. Po zakúpení a inštalácii zariadení, nasledovala druhá fáza implementácia a validácia príslušných metód. Tieto metódy boli implementované, validované a akreditované prostredníctvom Slovenskej národnej akreditačnej služby. V tretej fáze projektu boli nakúpené vzorky 42 druhov potravín na trhu v Rakúsku, Nemecku a vzorky rovnakých výrobkov boli odobraté v obchodnej sieti v Slovenskej republike. Na základe výsledkov Spoločného výskumného centra EÚ (JR) a jeho metodológie boli v ďalšej fáze porovnávané obaly a zloženie uvedené na obaloch. V ďalšom procese boli vzorky analyzované na určitú skupinu chemických a fyzikálnych parametrov a bolo vykonané senzorické posúdenie podľa ISO noriem. Ponúkame Vám zverejnené výsledky v ktorých nájdete porovnania kvality rôznych skupín potravinárskych výrobkov z Nemecka, Rakúska a Slovenska. Výsledky získané v tomto projekte sú uvedené tu. Z výsledkov tohto projektu je zrejmé, že niektoré potraviny ponúkané na pultoch slovenských predajní vykazujú odchýlky kvality od tých, ktoré sú ponúkané spotrebiteľom na nemeckom, či rakúskom trhu. zdroj: www.svpssr.sk Príspevok Porovnanie kvality potravín na Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku zobrazený najskôr AT CONSULT spol. s r.o..

prejsť na článok

Kalkulačka: Koľko stojí nabíjanie elektrobicykla?

Nižšie uvádzam odkaz na jednoduchú kalkulačku, cez ktorú si môžete vypočítať, koľko vás bude stáť nabíjanie elektrobicykla. Kalkulačka sa nachádza na Google disku, nepotrebujete žiadne ďalšie povolenia. Na upravovanie dokumentu potrebujete v mobile stiahn

prejsť na článok

Plánovanie pred stavbou rodinného domu v Rakúsku

Predtým ako začnete stavebný projekt v Rakúsku si najprv musíte ujasniť zopár dôležitých otázok: Kde sa môže stavať? Ako sa môže stavať? S čím a kedy treba začať? Kedy je budova oficiálne hotová? Kde sa môže v Rakúsku vlastne stavať? V Rakúsku sa môže sta

prejsť na článok

Náš partner v Nemecku

Náš partner A-L-F -Kennzeichnungstechnik. z Zeitlarnu v Nemecku je tu  pre všetky otázky týkajúce sa našich riešení na označovanie v zahraničí. A-L-F -Kennzeichnungstechnik  je mladý, silný a viacjazyčný tím. Tím v Zeitlarne bol založený začiatkom roka 2

prejsť na článok

Ako si správne vybrať stavebný pozemok v Rakúsku

Každej stavbe rodinného domu v Rakúsku predchádza výber stavebného pozemku. Podobne ako pri nákupe oblečenia, stavebný pozemok si je dobré najskôr poriadne prezrieť, následne vyskúšať a až potom kúpiť. Do tohto procesu pritom vstupuje viacero faktorov, ni

prejsť na článok

Ako postupovať pri realizácii rodinného domu v Rakúsku

Drvivá väčšina ľudí v Rakúsku si dá postaviť rodinný dom na kľúč a má všetko dodané z ruky generálneho dodávateľa. Mnohí si ale stále radi vyberajú svojho architekta (čo sa v konečnom výsledku podpisuje na individuálnom architektonickom štýle a výstavbe).

prejsť na článok