ZÁKON O POTRAVINÁCH Č. 152/1995 Z. Z. PRIPRAVUJE VÝRAZNÉ ZMENY PRE PREVÁDZOVATEĽOV. TÝKAJÚ SA ZMENY AJ VÁS?

03.06.2022 • MVDr. Marián Rozložník Novelizovaný zákon o potravinách č. 152/1995 Z. z. od 1. júla 2022 prinesie viacero zmien: umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (ďalej len DMT), zníži sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta, novelou dôjde aj k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených v Slovenskej republike pri listinnej alebo elektronickej propagácií a marketingu, avšak prevádzkovateľ bude povinný uviesť percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky v propagačnom letáku. Významnou zmenou Zákona o potravinách, ktorá bude v platnosti od 1. júla 2022 je možnosť predávať potraviny, ktorým uplynul DMT (len, ak sú bezpečné). Predaj potravín vo vlastných prevádzkach po uplynutí DMT konečnému spotrebiteľovi je možné, ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín  a najviac po dobu 45 dní od uplynutia DMT. Predtým, ako ich bude prevádzkovateľ predávať spotrebiteľom za zníženú cenu, musí tieto potraviny bezodplatne ponúknuť charitatívnym organizáciám. Dôležité je podotknúť, že JE ZAKÁZANÉ používať potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ako zložky pri výrobe potravín alebo pokrmov. Tento zákaz neplatí pre pokrmy pripravované osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb. Potraviny, ktoré budú ponúkané na predaj konečnému spotrebiteľovi musia byť označené: informáciou, že ide o potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, upozornením na skutočnosť, že chuťové alebo výživové parametre môžu byť zmenené, informáciou o poslednom znížení predajnej ceny. V rámci novely uvedeného zákona pripomíname prevádzkovateľom potravinárskych prevádzok, že ich zamestnanci majú i naďalej povinnosť absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky, ktorými sa kontroluje ich zdravotná spôsobilosť  pre prácu s potravinami. Prevádzkovatelia by mali taktiež myslieť na povinnosť vykonávania vlastnej pravidelnej kontroly so zameraním na dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu vyrábaných potravín a viesť o tom záznamy.   V tejto súvislosti Vám odporúčame zaviesť vo Vašich prevádzkach interné audity, ktoré sú vhodným preventívnym nástrojom a predstavujú systematické a nezávislé preskúmanie realizovaných činností. Výsledkom preskúmania je stanoviť, či realizované činnosti a súvisiace výsledky vyhovujú plánovaným opatreniam, či sa tieto opatrenia zavádzajú účinne a či sú vhodné na dosiahnutie stanovených cieľov.   Uvádzame tiež, že novelou Zákona č. 152/1995 Z. z. sa znižujú minimálne sadzby sankcií za porušenia tohto zákona. Nič to však nemení na skutočnosti, že ich výška sa môže pri opakovanom zistení porušení vyšplhať na desaťtisíce.     Ako predísť komplikáciám a vyhnúť sa konzekvenciám z nedodržania zákonných povinností? Radi Vám pomôžeme s ich aplikáciou vo Vašich prevádzkach a vy môžete venovať svoj čas rozvoju podnikateľskej činnosti. Neváhajte a kontaktujte nás. Tím AT CONSULT spol. s r. o. Príspevok ZÁKON O POTRAVINÁCH Č. 152/1995 Z. Z. PRIPRAVUJE VÝRAZNÉ ZMENY PRE PREVÁDZOVATEĽOV. TÝKAJÚ SA ZMENY AJ VÁS? zobrazený najskôr AT CONSULT spol. s r.o..

prejsť na článok

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňa 18.7.2023 podpísala prezidentka nový Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý koncom júna schválil parlament. Predmetom jeho úpravy sú (cezhraničné) premeny, zmeny právnej formy obchodných spo

prejsť na článok

NOVÝ Stavebný zákon

Zmeny, ktoré prináša nový stavebný zákon Zákon o výstavbe č. 201/2022 Z. z.  a Zákon o územnom plánovaní č. 200/2022 Z. z. , ktoré boli schválené po X desaťročiach, nadobudnú účinnosť v roku 2024. Cieľom novej právnej úpravy je odstránenie nedostatkov dot

prejsť na článok

Od zmeny k lepšiemu vás delí iba jedno

Už v predchádzajúcom blogu sme sa venovali tomu, aké dôležité sú pre náš život zmeny. Niektoré ovplyvniť nedokážeme a musíme ich prijať, keď prídu. Iné dokážeme uchopiť do vlastných rúk a riadiť ich tak, aby sme zmenili náš život k lepšiemu. Medzi takéto

prejsť na článok

Novelizácia predpisov

PredpisNázov ZmenaÚčinnosť145/1995 Z. z.Zákon o správnych poplatkoch246/2022 Z. z. 253/2022 Z. z.264/2022 Z. z. 265/2022 Z. z.266/2022 Z. z.01.08.20228/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov246/2022 Z. z.01.08.202256/20

prejsť na článok

Zmeny cestovných poriadkov prímestskej dopravy od 4. marca 2023

Zmeny v CP Od 4. marca 2023 dochádza k zmene cestovných poriadkov na niektorých našich prímestských autobusových linkách. Cestovné poriadky platné do 3. marca 2023 sú k dispozícii na webových stránkach www.cp.sk a na www.ubian.sk Žiadame preto vážených ce

prejsť na článok