Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI dnes vedená doc. JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD. poskytuje komplexné právne služby. Advokát Košice - obchodné, občianske, zmluvné právo.

prejsť na web

Advokátsky koncipient výberové konanie

Advokátska kancelária ČOLLÁK PARTNERI vyhlasuje výberové konanie na pozíciu advokátskeho koncipienta s nástupom v mesiaci október 2022. Životopisy a motivačné listy zasielajte na adresu [email protected] najneskôr do dňa 4. septembra 2022. Vybratý

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme) Právomoc orgánov alternatívneho riešenia sporov potvrdená aj v prípade zamestnaneckých sporov v športe

Na našej stránke sme už pre oblasť hokeja upozornili na rozhodnutie súdu všeobecnej sústavy súdnictva, ktorým bola potvrdená právomoc alternatívnych orgánov na riešenie sporov, a to konkrétne Arbitrážnej komisie SZĽH. Je prínosné, že obdobné závery judiko

prejsť na článok

Zmeny v súdnom systéme: súdna mapa a jej prejavy v procesných kódexoch prehľad zmien

Od 1. januára 2023 nadobudne účinnosť zákon č. 150/2022 Z.z., ktorým sa do zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku zavedú zmeny súvisiace s tzv. reformou súdnej mapy. Samozrejme, CSP nie je jediný zákon, ktorý sa reformou súdnej sústavy mení,

prejsť na článok

Jaroslav Čollák: Heslo odváž sa vedieť znamená používať vlastný rozum (II. časť) SFZ/Komora pre riešenie sporov

BRATISLAVA (SFZ) – Včera, v prvej časti rozhovoru s predsedom komory pre riešenie sporov SFZ doc. JUDr.Jaroslaom Čollákom, PhD., bola hlavnou témou existencia a fungovanie tohto orgánu v štruktúre futbalového hnutia. V druhej, záverečnej časti, je téma pr

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Keď kompetenčný senát najvyšších súdnych autorít nerešpektuje judikatúru ESĽP a popiera koncept alternatívnych orgánov na riešenie sporov

Niektoré rozhodnutia najvyšších súdnych autorít privíta právna obec s nadšením, niektoré neprivíta (s nadšením) a pri niektorých rozhodnutiach nadobúda právna obec pocit, že jej existencia je zbytočná sovy do Atén nikdy nedoletia, pretože tam už ani jedn

prejsť na článok

Rozhovor s Jaroslavom Čollákom: SFZ – Naša komora je líder alternatívneho riešenia sporov v športe na Slovensku – I. časť

BRATISLAVA (SFZ) – Komora pre riešenie sporov je neľahká téma na debatu. No jej existencia je potrebná pre riešenie rozporov či treníc v rámci futbalového hnutia. Okolnosti fungovania, pohľad na etablovanie tohto orgánu v štruktúre SFZ a celkový vplyv na

prejsť na článok

Niekoľko slov k obsahu návrhu novely zákona o športe: historické kontexty diskusného panelu Konferencie Šport a právo 2021

Počas medzinárodnej Konferencie Šport a právo 2021 v Poprade sme sa v diskusnom paneli k (vtedy pripravovanej) Novele zákona o športe okrem iných tém (hlavný kontrolór športu, zmluvy v športe, riešenie sporov v športe) v zastúpení člena našej advokátske

prejsť na článok

ČOLLÁK: Hlukový smog leteckej akadémie pôsobiacej na košickom letisku je a bude prejavom pochybení štátnych orgánov

ZASTUPOVANIE TAKMER 700 KLIENTOV V KAUZE HLUKOVÉHO SMOGU PRODUKOVANÉHO LETECKOU AKADÉMIOU PRINIESLO ZÁSADNÉ ZÁVERY: Kroky našej advokátskej kancelárie ČOLLÁK PARTNERI pri zastupovaní takmer 700 klientov v regionálnej až celoslovenskej kauze leteckej akad

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme): Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva zákonným vecným bremenom nepodlieha režimu dane z príjmu.

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK PARTNERI zastupujúc klienta v konaní proti Daňovému úradu v dlhoročnej kauze dosiahla zásadný úspech. Skutkový stav veci samej hovorí o tom, že klient bol obmedzený zákonným vecným bremenom, pričom za toto obmedzenie vla

prejsť na článok

Vymáhateľná pohľadávka je žalovateľná pohľadávka Veľký senát NSSR usporiadal vzťahy a posilnil právnu istotu

KONIEC OBČIANSKOPRÁVNEHO KOSTLIVCA: O tom, že občianskoprávny pojem vymáhateľná pohľadávka spôsobuje v žalobnej praxi, predovšetkým v praxi odporovacích žalôb zásadný problém, sme upozorňovali v samostatnom príspevku, kde sme poukázali na to, že v prístup

prejsť na článok