Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

Advokátska kancelária ČOLLÁK & PARTNERI dnes vedená doc. JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD. poskytuje komplexné právne služby. Advokát Košice - obchodné, občianske, zmluvné právo.

prejsť na web

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme) Právomoc orgánov alternatívneho riešenia sporov potvrdená aj v prípade zamestnaneckých sporov v športe

Na našej stránke sme už pre oblasť hokeja upozornili na rozhodnutie súdu všeobecnej sústavy súdnictva, ktorým bola potvrdená právomoc alternatívnych orgánov na riešenie sporov, a to konkrétne Arbitrážnej komisie SZĽH. Je prínosné, že obdobné závery judiko

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme): Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva zákonným vecným bremenom nepodlieha režimu dane z príjmu.

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK PARTNERI zastupujúc klienta v konaní proti Daňovému úradu v dlhoročnej kauze dosiahla zásadný úspech. Skutkový stav veci samej hovorí o tom, že klient bol obmedzený zákonným vecným bremenom, pričom za toto obmedzenie vla

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Keď kompetenčný senát najvyšších súdnych autorít nerešpektuje judikatúru ESĽP a popiera koncept alternatívnych orgánov na riešenie sporov

Niektoré rozhodnutia najvyšších súdnych autorít privíta právna obec s nadšením, niektoré neprivíta (s nadšením) a pri niektorých rozhodnutiach nadobúda právna obec pocit, že jej existencia je zbytočná sovy do Atén nikdy nedoletia, pretože tam už ani jedn

prejsť na článok

Rozhovor s Jaroslavom Čollákom: SFZ – Naša komora je líder alternatívneho riešenia sporov v športe na Slovensku – I. časť

BRATISLAVA (SFZ) – Komora pre riešenie sporov je neľahká téma na debatu. No jej existencia je potrebná pre riešenie rozporov či treníc v rámci futbalového hnutia. Okolnosti fungovania, pohľad na etablovanie tohto orgánu v štruktúre SFZ a celkový vplyv na

prejsť na článok

Jaroslav Čollák: Heslo odváž sa vedieť znamená používať vlastný rozum (II. časť) SFZ/Komora pre riešenie sporov

BRATISLAVA (SFZ) – Včera, v prvej časti rozhovoru s predsedom komory pre riešenie sporov SFZ doc. JUDr.Jaroslaom Čollákom, PhD., bola hlavnou témou existencia a fungovanie tohto orgánu v štruktúre futbalového hnutia. V druhej, záverečnej časti, je téma pr

prejsť na článok

Vymáhateľná pohľadávka je žalovateľná pohľadávka Veľký senát NSSR usporiadal vzťahy a posilnil právnu istotu

KONIEC OBČIANSKOPRÁVNEHO KOSTLIVCA: O tom, že občianskoprávny pojem vymáhateľná pohľadávka spôsobuje v žalobnej praxi, predovšetkým v praxi odporovacích žalôb zásadný problém, sme upozorňovali v samostatnom príspevku, kde sme poukázali na to, že v prístup

prejsť na článok

Trestnoprávna zodpovednosť sudcov: procesnoprávne kontexty alebo zbytočnosť na pozadí aktuálnej zákonnej úpravy?

V rámci už tradičnej trestnoprávnej tradície, medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni trestného práva VII. (2023) pod patronátom kolegu, priateľa a vedúceho katedry Trestného práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach prof. Sergeja Romžu sme pub

prejsť na článok

Odvolacie konania v sporovom a mimosporovom konaní po reforme súdnej mapy niekoľko poznámok k príslušnosti súdov

VŠEOBECNÉ INTRO: O skutočnosti, že dňa 1. júla 2023 vstúpila do platnosti nová súdna mapa pojednávať bližšie nie je potrebné, rovnako ako o tom, že táto má dopad na súdne konania. O zámeroch novej súdnej mapy prezentovanej zákonodarcom rovnako pojednávať

prejsť na článok

Advokátska kancelária ČOLLÁK PARTNERI sa stala hrdým partnerom futbalového klubu FC KOŠICE

Po návrate najvyššej futbalovej súťaže do metropoly východného Slovenska, aj vzhľadom na skutočnosť, že nás naša história spája s košickým futbalom sme sa rozhodli podporiť športový klub FC Košice a to tak, že sme sa stali partnerom klubu pre celú ligovú

prejsť na článok

Národné športové zväzy ako orgány verejnej správy verejné subjektívne práva členov zväzov ako dôvod hybridného postavenia národných športových zväzov

ZÁUJMOVÁ SAMOSPRÁVA AKO PRIESTOR VÝKONU VEREJNÝCH SUBJEKTÍVNYCH PRÁV NEMOŽNÁ MOŽNOSŤ? Diskusia o charaktere národných športových zväzov je aktuálna, no je to predovšetkým interdisciplinárna téma. Je potrebné ju uchopiť z právneho hľadiska správnoprávnou

prejsť na článok