Otváram stránku

Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Keď kompetenčný senát najvyšších súdnych autorít nerešpektuje judikatúru ESĽP a popiera koncept alternatívnych orgánov na riešenie sporov

Niektoré rozhodnutia najvyšších súdnych autorít privíta právna obec s nadšením, niektoré neprivíta (s nadšením) a pri niektorých rozhodnutiach nadobúda právna obec pocit, že jej existencia je zbytočná sovy do Atén nikdy nedoletia, pretože tam už ani jedna nesedí a let sa javí byť zbytočný. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej aj len NSS []