Jaroslav Čollák: Heslo odváž sa vedieť znamená používať vlastný rozum (II. časť) SFZ/Komora pre riešenie sporov

BRATISLAVA (SFZ) – Včera, v prvej časti rozhovoru s predsedom komory pre riešenie sporov SFZ doc. JUDr.Jaroslaom Čollákom, PhD., bola hlavnou témou existencia a fungovanie tohto orgánu v štruktúre futbalového hnutia. V druhej, záverečnej časti, je téma práce komory v širších súvislostiach a prepojenie na štátnu súdnu štruktúru. Koľko sporov ročne prerokúva komora SFZ a ako zväz zabezpečí ich vymáhanie? „Aj []

prejsť na článok

Rozhovor s Jaroslavom Čollákom: SFZ – Naša komora je líder alternatívneho riešenia sporov v športe na Slovensku – I. časť

BRATISLAVA (SFZ) – Komora pre riešenie sporov je neľahká téma na debatu. No jej existencia je potrebná pre riešenie rozporov či treníc v rámci futbalového hnutia. Okolnosti fungovania, pohľad na etablovanie tohto orgánu v štruktúre SFZ a celkový vplyv na

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme) Právomoc orgánov alternatívneho riešenia sporov potvrdená aj v prípade zamestnaneckých sporov v športe

Na našej stránke sme už pre oblasť hokeja upozornili na rozhodnutie súdu všeobecnej sústavy súdnictva, ktorým bola potvrdená právomoc alternatívnych orgánov na riešenie sporov, a to konkrétne Arbitrážnej komisie SZĽH. Je prínosné, že obdobné závery judiko

prejsť na článok

ČOLLÁK: Hlukový smog leteckej akadémie pôsobiacej na košickom letisku je a bude prejavom pochybení štátnych orgánov

ZASTUPOVANIE TAKMER 700 KLIENTOV V KAUZE HLUKOVÉHO SMOGU PRODUKOVANÉHO LETECKOU AKADÉMIOU PRINIESLO ZÁSADNÉ ZÁVERY: Kroky našej advokátskej kancelárie ČOLLÁK PARTNERI pri zastupovaní takmer 700 klientov v regionálnej až celoslovenskej kauze leteckej akad

prejsť na článok

Niekoľko slov k obsahu návrhu novely zákona o športe: historické kontexty diskusného panelu Konferencie Šport a právo 2021

Počas medzinárodnej Konferencie Šport a právo 2021 v Poprade sme sa v diskusnom paneli k (vtedy pripravovanej) Novele zákona o športe okrem iných tém (hlavný kontrolór športu, zmluvy v športe, riešenie sporov v športe) v zastúpení člena našej advokátske

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Keď kompetenčný senát najvyšších súdnych autorít nerešpektuje judikatúru ESĽP a popiera koncept alternatívnych orgánov na riešenie sporov

Niektoré rozhodnutia najvyšších súdnych autorít privíta právna obec s nadšením, niektoré neprivíta (s nadšením) a pri niektorých rozhodnutiach nadobúda právna obec pocit, že jej existencia je zbytočná sovy do Atén nikdy nedoletia, pretože tam už ani jedn

prejsť na článok