Otváram stránku

Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme) Právomoc orgánov alternatívneho riešenia sporov potvrdená aj v prípade zamestnaneckých sporov v športe

Na našej stránke sme už pre oblasť hokeja upozornili na rozhodnutie súdu všeobecnej sústavy súdnictva, ktorým bola potvrdená právomoc alternatívnych orgánov na riešenie sporov, a to konkrétne Arbitrážnej komisie SZĽH. Je prínosné, že obdobné závery judikovali súdy všeobecnej sústavy súdnictva aj pre oblasť futbalu v prospech Komory SFZ pre riešenie spotrov. V najnovšom spore, v ktorom []