VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme): Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva zákonným vecným bremenom nepodlieha režimu dane z príjmu.

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK PARTNERI zastupujúc klienta v konaní proti Daňovému úradu v dlhoročnej kauze dosiahla zásadný úspech. Skutkový stav veci samej hovorí o tom, že klient bol obmedzený zákonným vecným bremenom, pričom za toto obmedzenie vlasntníckeho práva mu bola priznaná náhrada v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov. Štát []

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme) Právomoc orgánov alternatívneho riešenia sporov potvrdená aj v prípade zamestnaneckých sporov v športe

Na našej stránke sme už pre oblasť hokeja upozornili na rozhodnutie súdu všeobecnej sústavy súdnictva, ktorým bola potvrdená právomoc alternatívnych orgánov na riešenie sporov, a to konkrétne Arbitrážnej komisie SZĽH. Je prínosné, že obdobné závery judiko

prejsť na článok

Náhrada škody – náhrada nemajetkovej ujmy, bolestné a ostatné udalosti

Náhrada škody predstavuje konania, ktoré sú osobitne náročné na uplatnenie nároku, dokazovanie aj právnu kvalifikáciu. Zastupujeme v konaniach pri vzniku týchto udalostí: škody z poistných udalostí, náhrada nemajetkovej ujmy, škody na zdraví, bolestné a s

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY: Keď kompetenčný senát najvyšších súdnych autorít nerešpektuje judikatúru ESĽP a popiera koncept alternatívnych orgánov na riešenie sporov

Niektoré rozhodnutia najvyšších súdnych autorít privíta právna obec s nadšením, niektoré neprivíta (s nadšením) a pri niektorých rozhodnutiach nadobúda právna obec pocit, že jej existencia je zbytočná sovy do Atén nikdy nedoletia, pretože tam už ani jedn

prejsť na článok

Asistentka na právnom oddelení

Pozícia je vhodná pre čerstvého absolventa práva prípadne pre študenta práva, pre ktorého je atraktívne pracovať pre zahraničnú investičnú a developerskú spoločnosť.

prejsť na článok

Junior firemný právnik (vhodné pre absolventa)

Pozícia je vhodná pre čerstvého absolventa práva alebo mladšieho právnika, ktorý má záujem skôr o administratívny typ práce so zmluvami v oblasti obchodného práva.

prejsť na článok