Otváram stránku

Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

Jaroslav Čollák: Heslo odváž sa vedieť znamená používať vlastný rozum (II. časť) SFZ/Komora pre riešenie sporov

BRATISLAVA (SFZ) – Včera, v prvej časti rozhovoru s predsedom komory pre riešenie sporov SFZ doc. JUDr.Jaroslaom Čollákom, PhD., bola hlavnou témou existencia a fungovanie tohto orgánu v štruktúre futbalového hnutia. V druhej, záverečnej časti, je téma práce komory v širších súvislostiach a prepojenie na štátnu súdnu štruktúru. Koľko sporov ročne prerokúva komora SFZ a ako zväz zabezpečí ich vymáhanie? „Aj []