Otváram stránku

Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

Rozhovor s Jaroslavom Čollákom: SFZ – Naša komora je líder alternatívneho riešenia sporov v športe na Slovensku – I. časť

BRATISLAVA (SFZ) – Komora pre riešenie sporov je neľahká téma na debatu. No jej existencia je potrebná pre riešenie rozporov či treníc v rámci futbalového hnutia. Okolnosti fungovania, pohľad na etablovanie tohto orgánu v štruktúre SFZ a celkový vplyv na atmosféru v slovenskom futbale sme rozoberali s jej predsedom, doc. JUDr. Jaroslavom Čollákom, PhD. Dnes prinášame I. časť rozhovoru pre []