Otváram stránku

Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme): Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva zákonným vecným bremenom nepodlieha režimu dane z príjmu.

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK PARTNERI zastupujúc klienta v konaní proti Daňovému úradu v dlhoročnej kauze dosiahla zásadný úspech. Skutkový stav veci samej hovorí o tom, že klient bol obmedzený zákonným vecným bremenom, pričom za toto obmedzenie vlasntníckeho práva mu bola priznaná náhrada v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov. Štát []