Domov | Akademické centrum výskumu autizmu

V piatok 30.9.2022 sme mali možnosť sa s Vami osobne stretnúť v našom vedeckom stánku Akademického centra výskumu autizmu na podujatí Európska noc výskumníkov (nocvyskumnikov.sk). Do našej súťaže o tri knižky od autorky prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej a kol. "Autizmus od A po S" sa za ...

prejsť na web

ROZHOVOR V DISKUSNEJ RELÁCII ZKH S PROF. D. OSTATNÍKOVOU

Do diskusnej relácie Rozhovory ZKH SME bola pozvaná naša pani profesorka MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prednostka Fyziologicky ústav LFUK, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárska fakulta Univerzity Komenského ako aj čerstvá laureátka ESET Science A

prejsť na článok

Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania Ocenenie ESET Science Award 2023

Ocenenie ESET Science Award má nových laureátov a laureátky. V mene celého tímu kolegov Akademického centra výskumu autizmu GRATULUJEME našej pani profesorke MUDr. Daniele Ostatníkovej, PhD. ktorá je laureátkou v kategórií Výnimočná osobnosť vysokoškolské

prejsť na článok

ACVA oslavuje 10 rokov

M Á M E 1 0 R O K O V áno, práve dnes je ten deň, kedy pred 10 rokmi Senát Lekárska fakulta Univerzity Komenského schválil vznik Akademického centra výskumu autizmu na pôde Fyziologického ústavu LF UK. Ď A K U J E M E Vám všetkým , ktorí ste a b

prejsť na článok

Fingerprint patterns in relation to an altered neurodevelopment in patients with autism spectrum disorder

AUTORI: Kyselicová, K., Dukonyová, D., Belica, I., Ballová Sónak D., Jankovičová, V., Ostatníková, D. ABSTRAKT: Dermatoglyphic patterns are permanently established and matured before the 24th week of gestation. Their frequencies and localization might

prejsť na článok

Rozhovor v Rádiu Slovensko

Pani doktorka doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc. bola hosťkou v relácii Dobré ráno, Slovensko! v Rádiu Slovensko dňa 27.04.2023. Link kde nájdete celý rozhovor: Hosť DRS: Katarína Babinská (doktorka)

prejsť na článok

Plasma cytokine concentrations of children with autism spectrum disorder and neurotypical siblings

AUTORI: Belica, I, Janšáková, K., Celušáková, H., Kopčíková, M., Polónyiová, K., Rašková, B., Vidošovičová, M., Ostatníková, D., Babinská, K. ABSTRAKT: Several studies of autism spectrum disorder (ASD) have shown cytokine dysregulation in children with

prejsť na článok

O osvietenom premiérovi, vianočnom kaprovi a slovenskej Gréte

Spoluautorkou knižnej publikácie O osvietenom premiérovi, vianočnom kaprovi a slovenskej Gréte je aj naša kolegynka, antropologička RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD. 34 slovenských vedkýň a vedcov, ktorí pôsobia na našich i zahraničných univerzitách a v S

prejsť na článok

IX. Konferencia o biologickej psychiatrii

V dňoch 8. 10. júna 2023 sa naši kolegovia z tímu ACVA zúčastnili IX. konferencia o biologickej psychiatrii v Tatranskej Lomnici. Kolegynka, MUDr. Petra Keményová, PhD. sa prezentovala tému Poruchy spánku u detí s poruchami autistického spektra a ich

prejsť na článok

Zahraničná stáž v Akademickom centre výskumu autizmu

V týždni od 22. mája 2023 sme privítali v ACVA kolegov z Pedagogicko-psychologickej poradne Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje. Kolegom z Českej republiky sa venoval tím psychológov a vedcov. Pani prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

prejsť na článok

Neviditeľná veda za odtlačkami prstov

Odtlačok prstov ako biomarker? Pri skúmaní psychických ochorení a porúch neurovývinu je už po dlhé roky snaha zaviesť rutinnú analýzu odtlačkov prstov a využiť ich ako tzv. biomarker – biologický znak charakteristický pre určité ochorenie/poruchu. S

prejsť na článok