Finančný outsourcing a poradenstvo

Outsourcing a poradenstvo: spracovanie účtovníctva, spracovanie miezd a personálnej agendy, profesionálne právne a daňové poradenstvo.

prejsť na web

Kalendár daňových a legislatívnych povinností pre rok 2023

Naši odborníci si pre vás pripravili daňový kalendár, ktorý obsahuje prehľad najdôležitejších daňových termínov v roku 2023. Stiahnite si ho a majte všetky termíny pod dohľadom! The post Kalendár daňových a legislatívnych povinností pre rok 2023 appeared

prejsť na článok

Transferové oceňovanie v roku 2023 I eBook

Význam prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu na Slovensku narástol aj vzhľadom na zmeny v slovenskej legislatíve. Pripravili sme pre vás prehľadný eBook, kde sa dočítate všetky dôležité informácie o transferovom oceňovaní v tomto roku. The post

prejsť na článok

5 tipov ako na podnikanie v zahraničí weBlog

Expanzia podnikania do novej krajiny alebo podnikanie na viacerých miestach nie je nikdy hračkou. Pred expanziou je potrebné zvážiť množstvo výziev a podmienok. Zozbierali sme preto niekoľko tipov od našich odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť s expanziou d

prejsť na článok

4 tipy, vďaka ktorým bude vaša firma v novom roku úspešnejšia weBlog

V dnešnej dobe je veľmi dôležité byť otvoreným a pripraveným na globálne zmeny vo svete a mať schopnosť sa týmto zmenám prispôsobiť, pretože priamo ovplyvňujú vaše podnikanie. Poďme sa teda pozrieť na to, čo aké procesy či zmeny môžete zaviesť v roku 2023

prejsť na článok

Legislatívne zmeny v oblasti DPH od roku 2023 a 2024

Dňa 6. 12. 2022 bola v parlamente schválená novela zákona o DPH, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2023 prináša legislatívne zmeny týkajúce sa dočasného zníženia sadzby DPH pre gastro sektor, vleky, lanovky a akvaparky, opravy základu dane pri neuhradených

prejsť na článok

Aký dopad bude mať smernica NIS 2 na zmenu právneho rámca ustanovení o kybernetickej bezpečnosti na Slovensku?

Smernica EÚ parlamentu a rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (NIS 1) prijatá v júli 2016 predstavila prvý ucelený rámec právnej úpravy pre vytvorenie jedinečného ekosystému kybernetickej bezpe

prejsť na článok

Variácie na západ od Slnka Accace Gallery

Počas leta osvieži naše priestory výstava diel mladej umelkyne Karin Langovej, ktorá kombinuje tradičné aj moderné techniky. Výstava je tvorená výberom abstraktných diel na plátne a papieri a tiež krajinomalieb na plátne. The post Variácie na západ od Sln

prejsť na článok

Predbežné cenové dohody (APA) v Európe Infografika

Predbežná cenová dohoda (APA) je dohoda medzi daňovníkom a správcom dane, ktorej cieľom je vyhnúť sa akýmkoľvek sporom v súvislosti s transferovým oceňovaním tak, že sa stanoví nezávislú cena pre kontrolovanú transakciu. V našej infografike vám prinášame

prejsť na článok

Na čo nezabudnúť pri účtovnej závierke Checklist

Ako každý rok, ani tento sa vaša firma nevyhne zostaveniu účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve. Pred tým, ako sa pustíte na cestu zostavenia účtovnej závierky by ste nemali zabudnúť na niekoľko dôležitých krokov. Aby sme vám to trochu uľahčili, naša

prejsť na článok

DAC7: Pravidlá pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem nadobudli účinnosť

Slovenská republika s účinnosťou od 1. januára 2023 implementovala Smernicu EÚ 2021/514, ktorá je označovaná ako DAC7, a to zákonom č. 250/2022 Z .z., ktorým sa novelizoval zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. V tom

prejsť na článok

Oprava odpočítanej DPH pri neuhradených záväzkoch od 1.1.2023 News Flash

V decembri 2022 sme vás v našich News Flash informovali o novele Zákona o DPH, ktorá okrem iného od 1. januára 2023 prináša dôležitú zmenu pre platiteľov DPH, ktorí si odpočítali DPH na vstupe z prijatých plnení a zároveň za tieto plnenia nezaplatili svoj

prejsť na článok

Daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 News Flash

V našom News Flash vám v nasledujúcich riadkoch prinášame súhrn niekoľkých dôležitých informácií týkajúcich sa povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 v Slovenskej republike. The post Daňové priznania k dani z príjmov

prejsť na článok

Od 1. 1. 2023 sa mení výška stravného News Flash

Od 1. marca 2021 bude možné finančný príspevok na stravovanie poskytovať aj zamestnancom, s výnimkou tých, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Od 1. septembra s

prejsť na článok

Medzinárodná expanzia: Prehľad krajín pre investorov eBook

Dnešný svet prináša neobmedzené možnosti v každom smere nielen pre medzinárodné spoločnosti, ale aj pre malé a lokálne firmy. Tie majú rovnakú príležitosť podnikať na zahraničných trhoch. Rozdiely medzi krajinami, osobitosti trhov, zvyky, tradície a podni

prejsť na článok

Zodpovednosť nepriameho colného zástupcu a povinnosť platiť DPH pri dovoze tovaru

V tomto News Flash by sme vám radi priblížili prípad, o ktorom rozhodoval Európsky súdny dvor v nedávnom období, a ktorý sa týka solidárnej zodpovednosti nepriameho colného zástupcu pri importe tovaru a určenia, či je možné takéhoto zástupcu považovať za

prejsť na článok