Finančný outsourcing a poradenstvo

Outsourcing a poradenstvo: spracovanie účtovníctva, spracovanie miezd a personálnej agendy, profesionálne právne a daňové poradenstvo.

prejsť na web

Ako na HR v startupe eBook

Pre začínajúcich podnikateľov a startupy na začiatku ich rastu sme pripravili prehľadný eBook s návodom ako si správne nastaviť mzdové, HR a personálne procesy, aby rozvoj nebrzdili ale hnali vpred. eBook vychádza z našich dlhoročných skúseností so mzdový

prejsť na článok

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Povinnosť podať daňové priznanie za kalendárny rok 2023 vzniká za každé vozidlo spadajúce do kategórie M,N, O, L, no týka sa aj elektromobilov, ktoré využívate na podnikateľské účely, a to i keď len časť roka. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

prejsť na článok

Nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb od 1.1.2024

Od 1. januára 2024 sa novelou zákona o dani z pridanej hodnoty zaviedli nové oznamovacie povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb viesť záznamy o platbách, ktoré spracúvajú a o ich príjemcoch a ich zasielanie do centrálneho elektronického systému

prejsť na článok

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady: „Zákon“ o umelej inteligencii

Významným krokom v oblasti regulácie umelej inteligencie bolo minulotýždňové zasadnutie Európskeho parlamentu, ktorý 499 hlasmi svojich poslancov podporil potrebu jednotnej úpravy danej problematiky na úrovni EÚ. Nasledovať budú rokovania s krajinami EÚ z

prejsť na článok

ESD rozsudok: Uplatnenie DPH pri poskytnutí daru

ESD sa v rozsudku C‑505/22 z 5. októbra 2023 zaoberal otázkou, či sa poskytnutie daru vo forme tabletu alebo smartfónu k predplatnému časopisov bude považovať za súčasť jednej transakcie, resp. vedľajšie plnenie k hlavnému plneniu (predplatnému časopisu),

prejsť na článok

Transferové oceňovanie v roku 2024 I eBook

Význam prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu na Slovensku narástol aj vzhľadom na zmeny v slovenskej legislatíve. Pripravili sme pre vás prehľadný eBook, kde sa dočítate všetky dôležité informácie o transferovom oceňovaní v tomto roku. The post

prejsť na článok

Výdavky na spotrebu pohonných látok v prípade elektromobilov a plug-in hybridov

Elektromobilita patrí medzi horúce témy súčasnosti. Predstavuje ekologickú a nízko emisnú až bezemisnú variantu k vozidlám so spaľovacími motormi a teší sa rastúcej obľube. Rovnako aj zákonodarcovia, či už na úrovni EÚ alebo SR, sa snažia podporiť túto ro

prejsť na článok

Teším sa, keď môžem svojou troškou prispieť k dobrej nálade a byť oporou pre ostatných #PeopleOfAccace

V našej novej sérii #PeopleOfAccace vám formou rozhovorov priblížime zákulisie Accace. Dozviete sa, ako u nás vznikajú nové služby či riešenia, kto je v Accace najdlhšie a akými pozíciami si za tie roky prešiel, no najmä spoznáte našich skvelých ľudí. V p

prejsť na článok

Daňový pohľad na medzinárodný pohyb zamestnancov │eBook

Cezhraničné zamestnávanie prináša zamestnávateľom mnoho zodpovedností, hlavne v prípade fiškálnych povinností. Pripravili sme si pre vás rozsiahly prehľad o zdaňovaní medzinárodného pohybu zamestnancov na Slovensku. Obsahuje kompletné informácie o podmie

prejsť na článok

Rizikové daňové subjekty a inštitút ručenia za daň

Vedeli ste, že za určitých okolností môže aj od vás, ako od odberateľa, požadovať správca dane úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú neodviedol váš dodávateľ? Predstavte si, že ste svojmu dodávateľovi zaplatili cenu za dodaný tovar alebo službu vrát

prejsť na článok

ESD rozsudok: Oslobodenie od DPH pri finančných službách na základe subparticipačnej dohody

V kontexte rozsudkov ESD FR SR jednoznačne konštatuje, že nazeranie na niektoré transakcie z pohľadu DHP je potrebné zjednotiť, aby v praxi nedochádzalo k odlišnému daňovému zaobchádzaniu charakterovo podobných transakcií. K zverejneniu jednoznačnej infor

prejsť na článok

Ako inflácia zvyšuje pokuty, ktorým čelíte

Veľké množstvo podnikateľských subjektov sa momentálne nachádza v zložitej situácii v dôsledku vysokej inflácie, ktorá predstavuje od roku 2022 viac ako 13 % ročne. Jedným z opatrení na zníženie dopadov inflácie, ktoré sú využívané Európskou Centrálnou ba

prejsť na článok

Zvýšenie súm stravného od 1. októbra 2023

Radi by sme vás informovali o zmene výšky stravného. Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nea

prejsť na článok

V Accace oslavujeme 17 rokov: Pozrite sa s nami na naše začiatky, súčasnosť a plány do budúcnosti

Tento september, kedy oslavujeme 17. narodeniny našej spoločnosti, je vhodnou chvíľou na zamyslenie sa nad tým, kde sme začali, kde sme teraz, a kam mierime. Prečítajte si našu cestu od skromných začiatkov až po súčasnú pozíciu lídra v odvetví. The post V

prejsť na článok

Baví ma to obdobie, kedy nerozumiem, ako veci fungujú #PeopleOfAccace

V našej novej sérii #PeopleOfAccace vám formou rozhovorov priblížime zákulisie Accace. Dozviete sa, ako u nás vznikajú nové služby či riešenia, kto je v Accace najdlhšie a akými pozíciami si za tie roky prešiel, no najmä spoznáte našich skvelých ľudí. V d

prejsť na článok