Kamery na verejných priestranstvách

Otázka: Je v súlade so zákonom, keď je priestor prístupný verejnosti kamerovaný a zaznamenávaný formou videozáznamu? Odpoveď:  Verejné priestranstva je možné monitorovať aj videozáznamom, vyplýva to z ust. § 15 ods. 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, podľa ktorého priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Verejný priestor teda je možné takto monitorovať , ale priestor musí byť zreteľne označený ako monitorovaný. Tým že vstúpite na verejný priestor viditeľne označený ako monitorovaný, vlastne udeľujete súhlas s tým, že budete v rámci monitorovania na videozázname alebo audiozázname zaznamenaný. Uvedená problematika spadá pod oblasť ochrany osobných údajov, dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov.

prejsť na článok

Údery pod pás alebo keď sa nehrá fair play

Nezvykneme sa vyjadrovať k dianiu na politickej scéne, udalosti z konca minulého týždňa však v duchu machiavelliovského „účel svätí prostriedky“ priniesli aj jednoznačné pošliapanie práva. Premiér – docent, doktor práva a kandidát vied – na tlačovej konfe

prejsť na článok

Nábrežie Tople zničia betónové múry

Odborník hovorí o barbarstve a zneužití verejných peňazí, primátor Hanuščak o ochrane pred apokalypsou. Ľudia sú prekvapení. Betónové korzo „Keď trošku prižmúrite oči, na konci roka 2016 nebudete toto okolie už ani poznať, “ povedal bardejovský prim

prejsť na článok

Autonómne vozidlá

Aj keď patríme medzi priaznivcov automobilových noviniek a technických inovácií, ktoré v automobilovom priemysle napredujú míľovými krokmi, reagujeme na tento článok z iných, pre nás prozaických dôvodov. V súčasnosti už prebieha skúšobné prevádzkovanie pr

prejsť na článok

Jaroslav Pagáč (REBORN) záverečná reč obhajcu obžalovaného.

Dňa 10.06.2021 sa na Špecializovanom trestnom súde, konalo pojednávanie s obžalovaným folkovým spevákom Jaroslavom Pagáčom a s jeho manželkou, vystupujúcim pod umeleckým menom REBORN, ktorý je obvinený z držby a z výroby extrémistických materiálov a to na

prejsť na článok