JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o. - M.R. Štefánika 36 Martin, tel.: +421 917 636 241 e

M.R. Štefánika 36 Martin, tel.: +421 917 636 241 email: [email protected]

prejsť na web

Právo nehnuteľností

Naša advokátska kancelária poskytuje v oblasti práva nehnuteľností najmä nasledovné právne služby: poradenstvo pri kontrole a vypracovaní rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpnej zmluve, kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv (a iných zmlúv o prevodoch), zá

prejsť na článok

Obchodné právo, právo obchodných spoločností a zápis do registrov, Register partnerov verejného sektora

V oblasti práva obchodných spoločností a zápisov do registrov poskytujeme najmä tieto služby: poradenstvo a zastupovanie pri zakladaní, zmenách a likvidáciách obchodných spoločností (vypracovanie korporátnych dokumentov), prevodoch obchodných podielo

prejsť na článok

Trestné právo

V oblasti trestného práva poskytujeme komplexné právne služby obhajobu a právne zastúpenie osobám obvineným / obžalovaným z trestných činov ako aj poškodeným. Medzi tieto služby patrí najmä: prevzatie obhajoby, poradenstvo,odborné vypracovanie všetkýc

prejsť na článok

Rodinné právo

Vo veciach rodinného práva zabezpečujeme najmä tieto právne služby: právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veciach rozvodu manželstva,právne poradenstvo a zastupovanie klientov vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností na čas do/po rozvod

prejsť na článok

Správne právo

V agende správneho/administratívneho práva, stavebného konania, správneho a priestupkového konania poskytujeme najmä služby: The post Správne právo appeared first on JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o..

prejsť na článok

Občianske právo

The post Občianske právo appeared first on JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o..

prejsť na článok