Dom do rodiny. Projekty novostavieb a rekonštrukcií RD - 445architekti

Novostavby RD aj rekonštrukcie s celkom iným pohľadom na dom. Dokumentácia pre stavebný úrad, projekt na realizáciu. Katalóg rodinných domov. Vitajte!

prejsť na web

asf

Calendar (quickconnect.to) Príspevok asf zobrazený najskôr Projekty RD.

prejsť na článok

Kedy nepotrebujem stavebné povolenie?

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba na základe ohlásenia stavby stavebnému úradu alebo podľa stavebného povolenia. Pri bežných udržiavacích prácach a niektorých zariadeniach sa však nevyžaduje žiadne povolenie ani ohláse

prejsť na článok

Kedy potrebujem stavebné povolenie?

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Povoľovanie sa riadi podľa druhej časti, oddiel 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (st

prejsť na článok