Obec Abrahám - Vitajte na oficiálnej webstránke obce

Obec Abrahám. Veríme, že na našej webstránke nájdete všetko, čo budete potrebovať. Všetky oznamy, kalendár udalostí, ako vybaviť a pod.

prejsť na web

MUDr. Viera Dammak bude 31.10.2023 a 3.11.2023 čerpať dovolenku

V utorok 31.10.2023 a v piatok 3.11.2023 bude mať MUDr. Damak dovolenku. The post MUDr. Viera Dammak bude 31.10.2023 a 3.11.2023 čerpať dovolenku appeared first on Obec Abrahám.

prejsť na článok

Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období

Oznamy farského úradu Abrahám a rozpis bohoslužieb na tento týždeň pre obce Abrahám a Hoste. The post Poriadok bohoslužieb a oznamy na Tridsiatu nedeľu v Cezročnom období appeared first on Obec Abrahám.

prejsť na článok

Územný plán mesta Sládkovičovo Zmeny a doplnky 5/2023 oznámenie o strategickom dokumente

Vyvesené dňa: 30.10.2023 Zvesené dňa: 15.11.2023 The post Územný plán mesta Sládkovičovo Zmeny a doplnky 5/2023 oznámenie o strategickom dokumente appeared first on Obec Abrahám.

prejsť na článok

Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Abrahám

Hlavným cieľom projektu je: zabezpečiť zvýšenie kapacity obecnej stokovej siete, čo priamo umožní napojenie nových producentov splaškových vôd. The post Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Abrahám appeared first on Obec Abrahám.

prejsť na článok

Vykurovacie obdobie zvýšené riziko vzniku požiarov

Vážení občania! Vykurovacie obdobie je jedným z rizikových časových období počas roka sprevádzaným zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. The post Vykurovacie obdobie zvýšené riziko vzniku požiarov appeared first on Obec Abrahám.

prejsť na článok

Mária Bilčíková, rod. Čambálová smútočné oznámenie

Vo veku 85 rokov života zomrela naša spoluobčianka Mária Bilčíková. The post Mária Bilčíková, rod. Čambálová smútočné oznámenie appeared first on Obec Abrahám.

prejsť na článok

OZNÁMENIE o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania

Vyvesené dňa: 31.10.2023 Zvesené dňa: 16.11.2023 The post OZNÁMENIE o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania appeared first on Obec Abrahám.

prejsť na článok

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

Vyvesené dňa: 31.10.2023 Zvesené dňa: 16.11.2023 The post OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania appeared first on Obec Abrahám.

prejsť na článok

Zberný dvor v stredu 1.11.2023 zatvorený

Dňa 1.11.2023 (v stredu počas Sviatku všetkých svätých) bude zberný dvor v Abraháme zatvorený. The post Zberný dvor v stredu 1.11.2023 zatvorený appeared first on Obec Abrahám.

prejsť na článok