MŠ Bajkalská

Tvoríme svet pre Vaše deti od roku 1978.

prejsť na web

Mikulášska nádielka

„Vitaj, vitaj Mikulášku, vitaj Mikuláš, ďakujeme, že si prišiel opäť medzi nás. Pesničku ti spievame, malú rúčku podáme, vitaj, vitaj medzi nami milý Mikuláš. Boli sme my veru dobrí milý Mikuláš, rozdávali šťastie, radosť všade vôkol nás. Na teba sme čaka

prejsť na článok

Posolstvo Katarínskej burzy v MŠ profesorky Márie Podhájeckej

Dobré pocity, ktoré máme z láskavých skutkov pre druhých, sú často lepšie než to, čo robíme. Naša radosť pochádza z toho, že dávame len tak, čisto z lásky a z nesebeckosti. To, že sa podelíme a robíme dobré skutky, nie je z vypočítavosti, robíme to dobrov

prejsť na článok

Hodina slovenského jazyka a matematiky na ZŠ Bajkalskej

Dňa 15.11.2023 sa deti z triedy Motýlikov a Lienok zúčastnili otvorenej hodiny na Základnej škole Bajkalskej v 1.A triede. Pani učiteľka si pripravila ukážku zo slovenského jazyka a matematiky. Naši predškoláci plnili rôzne úlohy na interaktívnej tabuli.

prejsť na článok

Jesenný Deň materských škôl

Deti z triedy lienok strávili jesenný Deň materských škôl  dňa 25. 10. 2023 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Milo ich privítali rozprávkové postavičky Mickey a Minnie, ktoré mali pre deti pripravené rôzne aktivitky a sprevádzali ic

prejsť na článok

Poďakovanie

Projekt s názvom: Nové herné prvky na školské ihrisko finančne podporilo aj SRRZ – RZ pri MŠ profesorky Márie Podhájeckej sumou vo výške 6 994,00 € a dofinancovalo tak celkovú úhradu faktúr spoločne s dotáciou poslancov PSK. Moderné hracie prvky a pieskov

prejsť na článok

Z rozprávky do rozprávky so ZŠ Bajkalskou

Naši predškoláci z triedy Motýlikov a Lienok sa zúčastnili  otvorenej hodiny hudobnej výchovy pod názvom Z rozprávky do rozprávky v ZŠ Bajkalskej. Pani učiteľka PaedDr. Iveta Matyásová si spoločne s deviatakmi  pripravila rozprávku o lesných zvieratkách. 

prejsť na článok

„Ty sa hráš, ja sa hrám, my sa hráme .“

      S touto myšlienkou sme dňa 12.09.2023 zrealizovali hrovo – edukačný projekt v našej Materskej škole profesorky Márie Podhájeckej v Prešove, ktorá nesie tento čestný názov od začiatku školského roka 2023/2024. V deň, kedy svoj sviatok oslávili všetky

prejsť na článok

Získali sme certifikát s najvyšším Európskym stupňom kvality

Medzinárodná platforma učiteľov a žiakov Etwinning udelila v projekte EARTH FRIENDLY STEAM+A našej materskej škole a triede MOTÝLIKOV certifikát s najvyšším Európskym stupňom kvality. Máme veľkú radosť a prajme deťom i pani učiteľkám veľa ďalších úspecho

prejsť na článok