Mgr. Pavol Dudík, advokát Trenčín - AK Dudík , Advokátska kancelária

Mgr. Pavol Dudík, advokát Trenčín. Občianske právo, Rodinné právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Trestné právo. Advokátska kancelária Trenčín

prejsť na web

Splatnosť faktúry v prípade absencie písomnej zmluvy/dohody

Mnohí podnikatelia, najmä malí a strední, často využívajú na vystavenie faktúr rôzne aplikácie a weby, kde je prednastavená splatnosť faktúr 14 dní. Je to však správne z pohľadu práva? Aké to má právne následky? V skratke si to vysvetlíme práve v tomto čl

prejsť na článok

Nárok na odstupné

Ekonómovia po celom svete varujú, že následkami opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu covid-19 bude rozsiahla a vážna ekonomická recesia. Podľa vyjadrenia guvernéra Národnej banky Slovenska, Petra Kažimíra, môže dôjsť k prepusteniu až

prejsť na článok

Vymáhanie pohľadávok

Dôležité informácie a postup pri vymáhaní pohľadávok: 1/ Pri každom vymáhaní pohľadávky, bez ohľadu na spôsob jej vzniku a jej výšku, je potrebné pohľadávku predbežne právne posúdiť. V rámci tohto úkonu je pohľadávka posúdená z pohľadu právneho poriadku

prejsť na článok

Rozvod manželstva

Rozvod manželstva, z ktorého nepochádzajú maloleté deti patrí z právneho hľadiska k tým jednoduchším. Súd nemusí v súdnom konaní rozhodovať o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Práve táto časť súdneho konania tvorí podstatnú v

prejsť na článok