Kresťanské centrum v Holíči

Kresťanské centrum v Holíči je spoločenstvo kresťanov. Naše aktivity konáme v úzkej spolupráci a s podporou kresťanského centra v Senici. Sme súčasťou Apoštolskej cirkvi na Slovensku, ktorá je riadne registrovanou cirkvou podobne ako katolícka alebo evanjelická cirkev. Patríme do širšieho zoskupenia letničných cirkví, organizačne zastrešených pod celosvetové hnutie Assemblies of God. Vieru vnímame ako osobný vzťah s Bohom a súčasť nášho bežného života. Možno trochu viac o to

prejsť na web

AKO VYZERÁ SPASENIE?

A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: „Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia!“ (Skutky 2,40) Pri čítaní Biblie ma oslovil tento nenápadný veršík. Na Letnice apoštol Peter spustil kázeň, ktorá sa dotkla mnohých. Zakončil ju akousi

prejsť na článok

NAŠE HODNOTY

Každé spoločenstvo má svoje hodnoty, ktoré rozvíja. Našimi hodnotami sú: spoločenstvo, zrelosť, misia a sieťovanie. Tieto hodnoty vidíme aj pri založení cirkvi pred 2000 rokmi na Letnice. Skutky 2.kapitola opisuje nových veriacich, že sa pridali k spoloče

prejsť na článok

PREČO ZAKLADAŤ ZBORY?

Rovnako ako zakladáme nové rodiny, tak zakladáme aj nové zbory. Takto využívame potenciál, ktorý Boh do nás vložil. Zostávame súčasťou jednej rodiny ako nová rodina. Podobne je to aj s kresťanským centrom v Holíči, ktoré úzko spolupracuje s materským zbor

prejsť na článok

KDE SME SA TU VZALI?

Teší nás, že vás môžeme pozvať do Kresťanského centra v Holíči. Je to miesto pre ľudí ako si ty. Nie sme nejakou výberovou skupinou, sme tu pre všetkých. Túžime mať dobré vzťahy a robiť dobré meno Bohu, ktorý nás stvoril. Kde sme sa tu v Holiči vzali? Skú

prejsť na článok

DESIATKY A ŠTEDROSŤ

Cirkev potrebuje na svoju činnosť rovnako peniaze ako ju potrebujú rodiny, jednotlivci, školy, športové kluby, kultúrne inštitúcie Registrovaným cirkvám štát prispieva na pokrytie výdajov. Niektoré pomoc od štátu odmietajú. Príspevok štátu na Apoštolskú c

prejsť na článok

3 roky AC Holíč

Asi s týždňovým oneskorením sme si 2.júla 2023 pripomenuli 3 roky Kresťanského centra AC Holíč. Toto spoločenstvo zatiaľ nie je cirkevným zborom, ale pracuje sa na tom. Sme vďační, že sme prežili 2 náročné kovid roky aj s mnohými opatreniami, ktoré bránil

prejsť na článok