Alexandra Maděryč | Advokátní kancelář Praha 1

Poskytujeme právní služby v nejrůznějších oblastech práva, zejména se zaměřujeme na právo trestní, občanské, rodinné, pracovní a obchodní, s důrazem na procesní ochranu základních práv a svobod zaručených Ústavou a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

prejsť na web