Advokátska kancelária Absolonová Kornhauser

Advokátska kancelária A I K ABSOLONOVÁ KORNHAUSER so sídlom v Bratislave je rodinnou advokátskou kanceláriou založenou na tradičných hodnotách advokátskej profesie.

prejsť na web

Chov zvierat v susedstve nad mieru primeranú pomerom

Už odjakživa sa na slovenskom vidieku chovajú zvieratá. Niekedy môže ísť len o hobby, či chov pre zdravý živnotný štýl alebo bioprodukty (napr. pre domáce vajíčka). Kde je hranica, kedy ide o dovolený chov pre vlastnú potrebu a kedy už chov presiahne urči

prejsť na článok

How to get national visa in Slovakia ?

A national visa can be granted: in relation togranting of residencein Slovakia, to a foreigner older 15 years of age who is accepted forlanguage education atalanguage schoolfor minimum of25 hoursweekly, it is necessary for the fulfilment of the Slovak Rep

prejsť na článok

Zákaz drobenia pozemkov k prevodu časti spoluvlastníckeho podielu

Vlastníci spoluvlastníckych podielov na pozemkoch rôzne vyporiadavajú a zamieňajú spoluvlastnícke podiely, príp. tieto štiepia v záujmečo najmenšieho zmenšenia ich výmery pri predajoch a zámenách. Tieto praktiky spoluvlastníkov často narážajú na zákaz dr

prejsť na článok

How to get temporary residence for executive director in Slovakia?

Temporary residence permit may be granted to an executive of a commercial company for the foreseen duration of business in maximum period of 3 years. Where to apply for temporary residence permit for executive director? When submitting the application at

prejsť na článok

How to get temporary residence permit for sole trader in Slovakia?

Temporary residence permit may be granted to a sole trader, i. e. natural person with trade license for the foreseen duration of business in maximum period of 3 years. Sole trader is with residency permission is entitled to study as well. Where to apply f

prejsť na článok

Temporary residence permit for employment purpose

If foreigner is interested in working in Slovakia and he is not a European Union national, he should meet different conditions depending on the type of residence, type of work he wants to perform, length of stay and other factors. Temporary residence for

prejsť na článok

How to get citizenship by descent

         Recent changes in the legislation of the Slovak Republic allow citizens of other states to acquire Slovak citizenship by descend more easily. To obtain Slovak citizenship this way you must not have previously been a citizen of the Slovak Republic

prejsť na článok

Informatívny výsluch rodičov – čo znamená Cochemský model?

Viacerí klienti sa nás pýtajú, kedy a prečo je v ich právnej veci nariadený Informatívny výsluch rodičov ešte pred prvým pojednávaním? Od čoho sa to odvíja a či je to pre ich vec prospešné?  Čo je cieľom informatívneho výsluchu rodičov? Cieľom informatívn

prejsť na článok

Prečo prokurátor musí podať obžalobu?

Obvinený vždy považuje za nespravodlivé ak policajt alebo prokurátor neakceputujú jeho argumenty anapriek tomu, že sa považuje za nevinného avykonali sa aj dôkazy osvedčujúce aj jeho nevinu, prokurátor podá obžalobu na súde avec následne končí na hlavnom

prejsť na článok