Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom, vzájomného kontaktovania (vybavenia žiadostí a dotazov), spracúvania Cookies (vrátane Google Analytics). 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho. 3. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním podľa bodu 1. na obdobie najviac 10 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 5 rokov a súhlas s odberom noviniek, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, emailom. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Prevádzkovateľ blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu. 5. Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimko Google (Cookies – Google Analytics, IP Adresa), prevádzkovateľovi webhostingu. Na našej webstránke máme odkazujeme na produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky spracovania osobných údajov a sú nezávislé od našich. 6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese [email protected]. 7. Internetový obchod využíva súbory cookies na: Google Analytics Čo najlepšie prispôsobenie našich stránok požiadavkám Kupujúceho vďaka sledovaniu návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách. Meranie výkonu servera a hostingu webstránky. Prevádzkovateľ webu Adamoptik s. r. o. Kostolné námestie 443/32 Kežmarok 060 01 Email: [email protected]ČO: 52553248 IČ DPH: SK2121061327 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 23.2.2020. The post Zásady ochrany osobných údajov appeared first on Adamoptik.sk.

prejsť na článok

Cookie policy

O cookies Táto politika cookies vysvetľuje, aké súbory cookie sú a ako ich používame. Túto politiku by ste si mali prečítať, aby ste pochopili, aké súbory cookie sú, ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, tj informácie, ktoré zhrom

prejsť na článok

Silná imunita počas celého roka: 3 zásady, ktorými ju získate

Neviditeľný pomocník, ktorý sa stáva nenahraditeľným v boji proti choroboplodným mikroorganizmom, je závislý najmä od nášho životného štýlu. Reč je o imunitnom systéme, ktorý je pri prechode z leta do zimy vystavený vysokej záťaži. Aby dokázal správne fun

prejsť na článok

Hľadáme koordinátora/ku programu GLOBE na Slovensku

Hľadáme do svojho tímu koordinátora/koordinátorku programu GLOBE pre Slovensko. GLOBE je medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy. V programe je zapojených vyše 50 slovenský

prejsť na článok

ChatGPT ako zbraň? Je načase zvýšiť úroveň ochrany proti phishingu

ChatGPT, ktorý momentálne prekročil hranicu 100 miliónov používateľov, berie svet doslova útokom. V ére chatbotov, ktorí píšu „like a boss“ naberá však zaužívané pravidlo „dvakrát premýšľaj a raz klikaj“ úplne nový význam. Mediálne príbehy o zázračnej sch

prejsť na článok

Vyskúšajte bezplatnú skúšobnú verziu ESET riešení

Kúpili ste si nové zariadenie a nastal čas na jeho zabezpečenie. Nie ste si však úplne istí tým, ktorý antivírus si vybrať a akú úroveň zabezpečenia potrebujete? Nemusíte hneď uvažovať o kúpe nového produktu. Vyskúšajte bezplatnú skúšobnú verziu. V tomto

prejsť na článok