Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom, vzájomného kontaktovania (vybavenia žiadostí a dotazov), spracúvania Cookies (vrátane Google Analytics). 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti Kupujúceho. 3. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním podľa bodu 1. na obdobie najviac 10 rokov, s výnimkou pre účely registrácie, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 5 rokov a súhlas s odberom noviniek, kde Kupujúci udeľuje súhlas po dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou, emailom. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí Prevádzkovateľ blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu. 5. Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimko Google (Cookies – Google Analytics, IP Adresa), prevádzkovateľovi webhostingu. Na našej webstránke máme odkazujeme na produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky spracovania osobných údajov a sú nezávislé od našich. 6. Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese [email protected]. 7. Internetový obchod využíva súbory cookies na: Google Analytics Čo najlepšie prispôsobenie našich stránok požiadavkám Kupujúceho vďaka sledovaniu návštevnosti, pohybu po stránkach a využitých funkciách. Meranie výkonu servera a hostingu webstránky. Prevádzkovateľ webu Adamoptik s. r. o. Kostolné námestie 443/32 Kežmarok 060 01 Email: [email protected]ČO: 52553248 IČ DPH: SK2121061327 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 23.2.2020. The post Zásady ochrany osobných údajov appeared first on Adamoptik.sk.

prejsť na článok

Mám záujem o cenovú ponuku

Meno * Priezvisko * E-mail * Telefónne číslo * Vyberte si vozidlo Vaša správa * Odoslaním formulára som si vedomý(á), že spoločnosť MB Trenčín, s.r.o. môže spracúvať moje osobné údaje v rozsahu uvedeného formulára na účely vybavenia mojej požiadavky

prejsť na článok

Mám záujem o predvádzaciu jazdu

Meno * Priezvisko * E-mail * Telefónne číslo * Model Zvolte preferovaný dátum skúšobnej jazdy Mesiacjanfebmaraprmájjúnjúlaugsepoktnovdec Mesiac Deň12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Deň Rok202420252026 Rok * Odoslaním formulára so

prejsť na článok

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: GDPR ) je ....... IČO ......

prejsť na článok

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

ČO SÚ SÚBORY COOKIE? Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení a ktorý obsahuje informácie o vašej činnosti na tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a uľahčujú prehľ

prejsť na článok

Ochrana osobných údajov

Od 1. júla 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nahradil dovtedy platný zákon č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Nový zákon priniesol niekoľko významných zmien a k dnešnému dňu bol raz novelizovaný a

prejsť na článok