Time managment ako cesta k pozitívnym zvyklostiam

Dobrou správou je, že v tomto ohľade existuje spravodlivosť. Všetci máme totiž k dispozícii rovnakých 24 hodín. To, že niektorí ľudia stíhajú viac vecí a popri tom aj žijú, je len vecou dobrého time, respektíve self-managementu. Dá sa vôbec riadiť čas? Úspešní ľudia nakladajú s časom sofistikovanejšie a dokážu s ním efektívne hospodáriť. Vďaka tomu tak profitujú z výhod ako vyššia produktivita, menej stresu či lepšia profesionálna reputácia. Vedome tak zvyšujú svoje šance na povýšenie a vytvárajú si viac príležitostí na dosiahnutie životných a kariérnych cieľov. Znie to všetko krásne a hlavne jednoducho. V skutočnosti je aktívne riadenie seba samého v kontexte času umením, ktoré si vyžaduje isté nastavenie a režim. Ak sa vám však podarí odhaliť tajomstvo time managementu, pocítite kontrolu nad každodennými činnosťami a nadobudnete pocit slobody, šťastia a uvoľnenosti. Ako ste na tom VY? Skôr než sa začnete zaoberať štúdiom time managementu, úprimne zhodnoťte svoj súčasný prístup. To, ako dobre si dokážete zorganizovať čas a zvládať dôležité veci, vyvážiť ho medzi rôznymi činnosťami a načatú prácu aj vždy dokončiť, vám pomôže odhaliť aj krátky dotazník. Ukáže vám, v ktorej oblasti sa vám darí a súčasne vás upozorní na to, kde je priestor na zlepšenie. Všeobecné nástroje na riadenie času Ak chcete byť viac organizovaný, začnite organizáciou prostredia, v ktorom pracujete. Je to prvý krok k príprave vášho myslenia. Stanovenie priorít Venujte čas správnym veciam. Ako však zistíte, ktoré sú to? Pomôcť vám môže Eisenhowerova matica naliehavých vs. dôležitých činností. Slúži na preskúmanie toho, koľko času máte venovať rôznym činnostiam a či ich vôbec máte robiť. Plánovanie Ak viete, čo musíte urobiť, načasujte si jednotlivé úlohy. Hoci máme tendenciu náročné úlohy odsúvať, venujte sa im ako prvým. Vaša myseľ je ráno svieža a dokáže pracovať na plné obrátky. Ak si na zozname úloh odškrtnete tie, pred ktorými ste mali rešpekt a príliš sa vám do nich nechcelo, nabudený úspechom sa môžete venovať zvyšným zadaniam. Stihnete toho oveľa viac, než keby ste postupovali v opačnom garde. Stanovenie cieľov Najúspešnejší „time-manažéri“ majú jasne stanovené tzv. SMART ciele, na ktoré sa zameriavajú a ktoré im umožňujú efektívne rozdeliť svoj čas. SMART ako akronymum atribútov jednotlivých cieľov znamená, že tieto sú špecifické (Smart), merateľné (Measurable), dosiahnuteľné (Achievable), relevantné (Relevant) a časovo ohraničené (Time bound). Ich zmapovanie je účinným spôsobom vnímania cieľov v kontexte venovania času na ich dosahovanie. Koncentrácia a sústredenie Nemenej dôležité je aj minimalizovať rozptýlenie a dostať sa do stavu sústredenia, tzv. „flow“. Ide o stav dokonalej koncentrácie, kedy sa vám podarí ponoriť do vykonávanej činnosti, pričom zažívate pocity zmysluplnosti a nadšenia. Time management v praxi Aj pri tých najlepších úmysloch a množstve účinných techník je, žiaľ, príliš ľahké vrátiť sa k zlozvykom v oblasti riadenia času. Chuť začať odkladať povinnosti a rozpracované zadania (tzv. prokrastinácia) či nedostatočná sebadisciplína sú len niektoré príklady toho, ako time management v praxi dokáže zlyhať. To, ako rozumne využiť svoj voľný čas a nepremárniť ani chvíľu neproduktívnym ničnerobením či ako si čas inteligentne zorganizovať sa dozviete aj od našich skúsených lektoriek. Naučia vás pracovať so sebou samým a ponúknu vám množstvo zdrojov na zlepšenie vašich zručností v oblasti riadenia času. Vaše úlohy si tak budete vedieť nielen lepšie zorganizovať, prioritizovať a rozvrhnúť v čase, ale najmä ich sústredene a efektívne dokončiť. Dobrý manažment času si vyžaduje zmenu zamerania z činností na výsledky. Byť zaneprázdnený neznamená byť efektívny. Práve naopak. Čím viac ste zaneprázdnený, tým menej toho v skutočnosti dokážete dosiahnuť. Radi vám pomôžeme stať sa zorganizovaným a efektívnym a minimalizovať svoju zaneprázdnenosť. Príspevok Time managment ako cesta k pozitívnym zvyklostiam zobrazený najskôr AIO Education.

prejsť na článok

Huby ako doplnok stravy - CORDYCEPS

Tradičné liečenie má svoje dlhodobé korene najmä v Ázii,  a vďaka svojim pozitívnym účinkom bola uznaná  aj za západnú vedu.

prejsť na článok

Súťaž Cesta slobody

Dňa 16.11. si žiaci II. stupňa pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu súťažou Cesta slobody, kde si, i za pomoci panelu venovanému tomuto štátnemu sviatku, mohli overiť svoje vedomosti o udalostiach s pred 33 rokov. Blahoželáme víťazom – 7.A, 7.C, 9

prejsť na článok

Koľko kilometrov sme schopní zabehnúť? (Beh Košice Spišská Nová Ves)

Košice. Spišská Nová Ves. Dve mestá. V jednom momentálne žijem, v druhom som sa narodil. Od seba sú vzdialené približne 77 kilometrov: cesta vlakom trvá 54 minút cesta autom asi hodinu na bicykli som to zvládol za 4 hodiny koľko to potrvá pešo? Už v roku

prejsť na článok

More than 165 million dollars disappeared from the crypto market in a week

As you know, the crypto market continues to experience uncertain times and movements have been sideways for several weeks now. No significant movement came even after the long-awaited Ethereum merger, and as Finbold confirms, instead of growing, the crypt

prejsť na článok

Bezpečnosť v ŠKD

Bezpečnosť v ŠKDV školskom klube detí sme sa s príslušníkom polície rozprávali o prevencii násilia a o tom, ako sa v škole cítiť bezpečne. Pripomenuli sme si aj pravidlá cestnej premávky. Aby aj naša cesta ku škole bola bez nehody.

prejsť na článok