Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie

Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie 12. októbra 2018 Príspevok pridal: PZSSRO Kategória: Novinky Nekomentované Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019. O praktickom uplatnení predmetného ustanovenia v aplikačnej praxi zamestnávateľmi, teda o konkrétnom spôsobe elektronického oznamovania údajov v januári 2019, budú všetky orgány verejného zdravotníctva v SR (§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.) informovať na svojich internetových stránkach. Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie a jeho rozsah sú určené zákonom v § 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.: a)    názov pracoviska, b)   názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení, c)    počet zamestnancov pracoviska. Z uvedeného vyplýva, že elektronické oznamovanie údajov o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie bude vyžadovať od zamestnávateľov iba také údaje, ktoré už majú zákonnú povinnosť evidovať a nebude vyžadovať od zamestnávateľov ďalšie prílohy. Taktiež je potrebné uviesť, že sa nejedná o elektronickú registráciu kategórií 2 – 4 a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nie sú povinné pre všetkých zamestnancov, ale iba tam, kde to určuje § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. Informácie, ktoré z emailovej adresy [email protected] tieto dni zaslala možno aj Vám odosielateľ menom Peter Cigáň podpísaný ako konateľ spoločnosti MG PZS, s.r.o., spolu so zoznamom dokumentácie, ktorú budete podľa neho na úspešnú a bezproblémovú registráciu na portáli ÚVZ potrebovať ako silno zavádzajúci. Podľa informácie Úradu verejného zdravotníctva je potrebné vziať na vedomie, že kým nie je zverejnené elektronické tlačivo a usmernenie na oznamovanie na stránkach úradov verejného zdravotníctva, zamestnávatelia neoznamujú údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie inou formou. O spôsobe zasielania oznámenia budeme všetkých našich klientov včas informovať. Zdroj: www.uvzsr.sk KONTAKTYPartizánska cesta 67, 974 01 Banská Bystrica048 / 411 34 01048 / 415 73 [email protected] The post Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie appeared first on Pzs.

prejsť na článok

Prečo je duševné zdravie zamestnancov dôležité a ako pomáha rastu vašej firmy weblog

Ak sa spoločnosti starajú o zdravie svojich zamestnancov, tí pociťujú väčšie spojenie s organizáciou, ich psychické zdravie ako aj celková pohoda sa zlepšujú, čo zahŕňa aj lepšie odmeňovanie zamestnancov a spätnú väzbu na ich prácu. V Accace veríme, že zd

prejsť na článok

Uspořádání blogu pomocí kategorií

Kategorie jsou skvělý způsob jak zorganizovat příspěvky. Pomáhají také návštěvníkům prozkoumat více obsahu, který je zajímá. Pokaždé, když napíšete příspěvek, můžete jej přidat až do 3 kategorií. Tyto kategorie se poté objeví v navigačním menu blogu. Vybe

prejsť na článok

Daňový pohľad na medzinárodný pohyb zamestnancov │eBook

Cezhraničné zamestnávanie prináša zamestnávateľom mnoho zodpovedností, hlavne v prípade fiškálnych povinností. Pripravili sme si pre vás rozsiahly prehľad o zdaňovaní medzinárodného pohybu zamestnancov na Slovensku. Obsahuje kompletné informácie o podmie

prejsť na článok

Kurzarbeit: Aké sú podmienky na získanie podpory?

Od 1. marca 2022 platí na Slovensku zákon o podpore v čase skrátenej práce, ktorý má slúžiť na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľov na mzdy zamestnancov v prípade, kedy im v dôsledku vonkajších faktorov nemôžu prideľovať prácu. Aké sú podmienky na zí

prejsť na článok

Horúčavy na pracovisku

Horúčavy na pracovisku 15. júna 2020 Príspevok pridal: PZSSRO Kategória: Novinky Nekomentované Horúčavy na pracovisku môžu spôsobovať záťaž teplom u zamestnancov na väčšine pra

prejsť na článok