Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie

Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie 12. októbra 2018 Príspevok pridal: PZSSRO Kategória: Novinky Nekomentované Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019. O praktickom uplatnení predmetného ustanovenia v aplikačnej praxi zamestnávateľmi, teda o konkrétnom spôsobe elektronického oznamovania údajov v januári 2019, budú všetky orgány verejného zdravotníctva v SR (§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.) informovať na svojich internetových stránkach. Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie a jeho rozsah sú určené zákonom v § 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.: a)    názov pracoviska, b)   názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení, c)    počet zamestnancov pracoviska. Z uvedeného vyplýva, že elektronické oznamovanie údajov o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie bude vyžadovať od zamestnávateľov iba také údaje, ktoré už majú zákonnú povinnosť evidovať a nebude vyžadovať od zamestnávateľov ďalšie prílohy. Taktiež je potrebné uviesť, že sa nejedná o elektronickú registráciu kategórií 2 – 4 a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nie sú povinné pre všetkých zamestnancov, ale iba tam, kde to určuje § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. Informácie, ktoré z emailovej adresy [email protected] tieto dni zaslala možno aj Vám odosielateľ menom Peter Cigáň podpísaný ako konateľ spoločnosti MG PZS, s.r.o., spolu so zoznamom dokumentácie, ktorú budete podľa neho na úspešnú a bezproblémovú registráciu na portáli ÚVZ potrebovať ako silno zavádzajúci. Podľa informácie Úradu verejného zdravotníctva je potrebné vziať na vedomie, že kým nie je zverejnené elektronické tlačivo a usmernenie na oznamovanie na stránkach úradov verejného zdravotníctva, zamestnávatelia neoznamujú údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie inou formou. O spôsobe zasielania oznámenia budeme všetkých našich klientov včas informovať. Zdroj: www.uvzsr.sk KONTAKTYPartizánska cesta 67, 974 01 Banská Bystrica048 / 411 34 01048 / 415 73 [email protected] The post Oznámenie týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie appeared first on Pzs.

prejsť na článok

Elektronické hlásenie kategórie 2

 UPDATE 2020 Elektronické hlásenie kategórie 2 Pravdepodobne ste už zaregistrovali novú povinnosť zamestnávateľov platnú od minulého roku 2019 o elektronickom hlásení kategórie 2 na Úrad verejného zdravotníctva. Táto povinnosť

prejsť na článok

Kotviace systémy pre bezpečnú prácu vo výškach

Oficiálny zástupca a inštalatér pre Slovensko Spoločnosť Spoločnosť Výškové práce s.r.o. je oficiálnym zástupcom renomovanej luxemburskej spoločnosti Fallprotec pre Slovensko. Naši pracovníci sú odborne vyškolení a certifikovaný firmou Fallprotec

prejsť na článok

OZNÁMENIE o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

OZNÁMENIE o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny https://www.rajecke-teplice.info/pages/vyrub-drevin-oznamenie-o-zacati-konania-datum-zverejnenia-21-08-2023mm https://www.rajecke-teplice.info/pages/vyrub-

prejsť na článok

Oznámenie Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznam hlasovací preukaz Príspevok Oznámenie Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu zobrazený najskôr Nižná Olšava.

prejsť na článok

Uspořádání blogu pomocí kategorií

Kategorie jsou skvělý způsob jak zorganizovat příspěvky. Pomáhají také návštěvníkům prozkoumat více obsahu, který je zajímá. Pokaždé, když napíšete příspěvek, můžete jej přidat až do 3 kategorií. Tyto kategorie se poté objeví v navigačním menu blogu. Vybe

prejsť na článok