Koronavírus a Zákonník práce

Koronavírus a Zákonník práce 17. marca 2020 Príspevok pridal: PZSSRO Kategória: Novinky Nekomentované Témy článku: - práca z domu, - zatvorenie firmy, - zamestnanec v karanténe, - zamestnanec sa stará o dieťa, ktorému zatvorili školu, - čerpanie dovolenky a náhradného voľna, - nemocenské dávky a ošetrovné. PREVENTÍVNE OPATRENIA V zmysle Čl. 8 základných zásad Zákonníka práce zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci. Podľa § 55 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu ak je to nevyhnutné pri karanténnych opatreniach. Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. Z toho vyplýva napríklad povinnosť zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi možnosť práce z domu, ak je to možné. ZAMESTNANEC JE V KARANTÉNE V prípade, že zamestnancovi je nariadená karanténa napríklad ak sa vrátil z pracovnej cesty v zahraničí zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi na dobu karantény pracovné voľno. Ide o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca. Viď § 141 ods. 1 Zákonníka práce. Nemocensky poistený zamestnanec má nárok na náhradu príjmu počas prvých 10 dní karantény voči zamestnávateľovi. Od 11.-teho dňa karantény má zamestnanec nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne. Informácie o nemocenskom nájdete po kliknutí SEM. ZAMESTNANEC SA STARÁ O DIEŤA, KTORÉMU ZATVORILI ŠKOLU Ak sa zamestnanec sa stará o dieťa, ktorému uzavreli školu, škôlku, jasle, tak podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce ide o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi voľno bez náhrady mzdy na čas, kedy je škola uzavretá. Nemocensky poistený zamestnanec má nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. Informácie o ošetrovnom nájdete po klioknutí SEM. UZATVORENIE PREVÁDZKY, FIRMY V prípade, že zamestnávateľ je prinútený z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu uzavrieť prevádzku a zamestnanec nemôže ďalej pracovať, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce. Príkladom je uzatvorenie škôl na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu. Rovnako je to vtedy, ak zamestnávateľ uzavrie prevádzku alebo obmedzí prevádzku z dôvodu poklesu tržieb, napríklad v prípade reštaurácie, hotela a ďalších podnikov poskytujúcich služby verejnosti. Pokiaľ zamestnávateľ nevie zamestnancovi ďalej prideľovať prácu a zamestnanec musí zostať doma, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov (odbory, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník) a zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. AKO SA URČÍ PRIEMERNÝ ZÁROBOK Priemerný zárobok sa určuje zo mzdy dosiahnutej v predchádzajúcom štvrťroku. Napríklad pokiaľ ide o náhradu mzdy vyplatenú za mesiac marec 2020, určí sa z priemerného zárobku zisteného za IV. štvrťrok 2019. PRÁCA NA DOHODU Pozor, dohodári teda zamestnanci pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti, na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o brigádnickej práci študentov, nárok na náhradu odmeny nemajú! Ak pre nich zamestnávateľ nebude mať prácu, podľa Zákonníka práce nemajú nárok na žiadne odškodnenie. § 142 Zákonníka práce sa na dohodárov nevzťahuje. NARIADENIE ČERPANIA DOVOLENKY Zamestnávateľ ďalej môže využiť svoje právomoci nariadiť zamestnancom čerpanie dovolenky v zmysle § 111 ods.1 Zákonníka práce. Tzv. hromadné čerpanie dovolenky (ak sa uzavrie celá prevádzka) by nemalo presiahnuť dva týždne. Podľa § 111 ods. 5 Zákonníka práce, čerpanie dovolenky je však zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. Nie je teda možné, aby napríklad v piatok 13.3.2020 zamestnávateľ oznámil, že od pondelka 16.3.2020 si budú dva týždne čerpať dovolenku pokiaľ s tým zamestnanci sami nesúhlasia. ČERPANIE NÁHRADNÉHO VOĽNA Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas v zmysle § 121 ods. 3 a 4 Zákonníka práce, ktorú zamestnanec vykonal ešte pred pandémiou. Pozor dohodnúť to znamená zamestnanec musí s čerpaním náhradného voľna súhlasiť. Podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje po skončení krízovej situácie. Túto alternatívu je potrebné chápať v kontexte, že o voľno požiada sám zamestnanec, zamestnávateľ by nemal zneužívať tento inštitút z vlastného rozhodnutia. Ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času podľa § 87a Zákonníka práce, zamestnávateľ môže v zmysle dohodnutých pravidiel nariadiť zamestnancom zostať doma, zameškaný čas si zamestnanci odpracujú v rámci konta pracovného času. Zdroj (upravené) KONTAKTYPartizánska cesta 67, 974 01 Banská Bystrica048 / 411 34 01048 / 415 73 [email protected] The post Koronavírus a Zákonník práce appeared first on Pzs.

prejsť na článok

Zákonník práce 2015

Moje poďakovanie patrí SOPK Trnava za spoluorganizovanie školenia s Ing. Jozefom Mihálom Zákonník práce 2015, ktoré sa konalo 4.5.2015 v Trnave ako aj všetkým prítomným. Cieľom školenia bolo oboznámiť účastníkov s najnovšou novelou Zákonníka práce, ktorá

prejsť na článok

Pripravované školenia jeseň-zima 2016/17

Milé kolegyne, kolegovia účtovníci chcel by som Vás informovať o seminároch, ktoré pre Vás pripravujeme na obdobie jeseň zima 2016/2017. 2016 21.11. ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy lektor RNDr. Jozef Mihál (miesto Trnava) 26.11. (sobota)

prejsť na článok

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela Zákonníka práce

4.10.2022 schválil parlament pomerne rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá prináša viacero zmien, reagujúc na európske smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach a o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s

prejsť na článok

BOZP a práca v chlade

Zamestnávateľ je pri práci v chlade povinný upraviť čas práce tak, aby bezpečnostné prestávky medzi jednotlivými časovými úsekmi nepretržitej práce umožnili pobyt v ohrievanej miestnosti/ohrievarni najmenej 10 minút Maximálny časový úsek nepretržitej prác

prejsť na článok

Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

Aj Vás zaujíma, čo sa skrýva pod pojmom ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce? Stavebné kompletizačné práce vo všeobecnosti sú charakterizované najmä takými prácami, ktoré sa vykonávajú po základných prácach na danom projekte. Môže ísť o

prejsť na článok