Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Podnikáte a na svoju podnikateľskú činnosť používate motorové vozidlo? Aké vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel? Môžete byť oslobodený od dane? Kedy Vám vzniká daňová Daň z motorových vozidiel za rok 2022 na 123 Podnikanie

prejsť na článok

Daň z motorových vozidiel za rok 2020

 Novinka pre rok 2021: Daňové priznanie za rok 2020 a zaplatenie dane z motorových vozidiel posunuté do 31.3.2021. Novelou účinnou od 1.12.2020 nastali úpravy v zdaňovaní motorových vozidiel a pri vypĺňaní daňových priznaní, ale podstata výpočtu zostala r

prejsť na článok

Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme mot orového vozidla

Informácia sa týka určenia daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014 Z.z. o ani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej „zákon o dani z MV“) v

prejsť na článok

Daň z motorového vozidla v roku 2022. Čo treba vedieť?

Jednou z daňových povinností pre daňovníkov, ktorí použili v predchádzajúcom kalendárnom roku motorové vozidlo na podnikateľskú činnosť, je aj tzv. cestná daň, teda daň z motorového vozidla. Kto ju platí, za akých podmienok a kedy je potrebné podať daňové

prejsť na článok

Cestovné náhrady tuzemské 2023

S účinnosťou od 1.1.2023 je výška stravného stanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 432/2022 takto:6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,15,30 eura pre časové pásmo nad

prejsť na článok

Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú ďalšie pôsobenie v SR

Dôvodmi sú najmä jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v EÚ, druhá najvyššia sadzba dane z motorových vozidiel a negatívne dôsledky zdaňovania vreckového. Príspevok Slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú ďalšie pôsobenie v SR zobrazený najskôr

prejsť na článok