Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Obec Málinec

Obec Málinec

Obec Málinec

Obec Málinec - Oficiálna web stránka obce

www.malinec.sk | prejsť na web

Zaradenie: Cestovanie, Dovolenky

Články

Voľby do NR SR 29.02. 2020

Inform cia pre voliča Elektronick adresa Obce M linec na doručovanie žiadost o voľbu po tou: malinec@stonline.sk E- mailov adresa Obce M linec na doručenie ozn menia o delegovan člena a n hradn ka do okrskovej volebnej komisie: mali

prejsť na článok | zobraziť viac

Oznam

Obecn rad v M linci oznamuje, že dňa 19. febru ra 2020 /streda / o 15oo hod. bude v e r e j n OBECN ZASTUPITEĽSTVO v zasadačke Oc M linec

prejsť na článok | zobraziť viac

Výberové konanie na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka - zastupovanie počas materskej dovolenky

Obec M linec vyhlasuje v berov konanie na jedno pracovn miesto ter nneho soci lneho pracovn k - zastupovanie počas materskej dovolenky

prejsť na článok | zobraziť viac

Málinský hlásnik č. 4/2019

http://www.malinec.sk/images/files/M linsk _hl snik_4_2019_-_16_str n.pdf

prejsť na článok | zobraziť viac

Prezenty obce Málinec

Na Obecnom rade v M linci s dostupn k zak peniu nasledovn prezenty Obce M linec:

prejsť na článok | zobraziť viac

prestavba stránky

Toto webov s dlo je moment lne v prestavbe. Str nka sa upravuje z d vodu plnenia krit ri podľa z kona č.275/2006 Z.z. o informačn ch syst moch v.s.

prejsť na článok | zobraziť viac