Získavanie a vzťahy s investormi

Pre každú spoločnosť, ktorá chce na trhu zaujať svoje miesto sú investori dôležití. Jednoducho povedané vďaka investorom môže spoločnosť napredovať a rozvíjať sa. Samozrejme výhody z toho plynú aj samotným investorom. Na začiatku je najťažší proces získania investorov na svoju stranu, získať si ich. Cieľom je vysvetliť, predstaviť im svoju víziu, poslanie spoločnosti, podložiť to číslami, aby bolo zjavné, že projekt má budúcnosť a možnosť umiestniť sa a prosperovať na trhu. Určité rizika podnikania, samozrejme vždy existujú, ale určitej časti sa vieme vyvarovať, alebo sa na ne pripraviť. Toto všetko by malo byť obsahom našej prezentácie pri získavaní investorov pre svoj projekt, alebo existujúcu spoločnosť. Investori môžu mať rôzne ciele investovania svojich peňažných prostriedkov. Rozhodujú sa napríklad pre odvetvie, lokalitu, alebo na základe výnosov, ktoré im z investície plynú. Akú mieru pripisuje investor jednotlivým kritériám je už veľmi individuálne, práve pre to, našou úlohou pri prezentácií našej spoločnosti je rozpracovanie všetkých oblastí podrobne, zrozumiteľne a presvedčivo. Po získaní investorov pre svoj projekt je veľmi dôležité udržiavanie vzťahov s investormi Schoellerallibert. Starať sa o vzájomné vzťahy a dôveru môžeme najmä pravidelnou informovanosťou našich investorov ohľadom diania v spoločnosti. Pripravujeme reporty na mesačnej, alebo štvrťročnej báze a môžeme pripraviť aj prezentácie s ďalším smerovaním spoločnosti, nejakou formou plánov. Aj investori majú právo zasahovať do dôležitých rozhodnutí v podnikaní. Sú cennou súčasťou každej spoločnosti a rovnako patria do firemnej rodiny. Vďaka nim môžeme dosahovať svoje ciele, vytvárať komfortné pracovné prostredie pre našich zamestnancov, ktoré je udržateľné s možnosťou kariérneho rastu a zaujímať svoje postavenie na trhu po celom svete. Článek Získavanie a vzťahy s investormi se nejdříve objevil na aas.sk.

  • Web: aas.sk
  • Aktualizované: 9.2.2023
prejsť na článok

Tieto komunikačné prostriedky vám pomôžu zlepšiť vzťahy so zákazníkmi

Zamestnávajte empatických zamestnancov  Empatia je jednou z piatich osobnostných čŕt, ktoré sú považované za skvelú formu komunikácie pre zákazníkov a zároveň je to veľká pomoc pri úspešnej komunikácii. Profesionálne firemné číslo Jeden zo spôsobov, ako

prejsť na článok

Nový semester 2022/2023 v znamení noviniek

V očakávaní nerušenej prezenčnej výučby začíname semester 2022/2023 :-). Turbulentnosť doby poznačenej nielen dvoma rokmi covidu ale i spoločenských a generačných zmien sa podpisuje na tom, že je čoraz náročnejšie sústrediť sa na výučbu, získavanie poznat

prejsť na článok

Vendor Management System

Potrebujete systém, ktorý vám zabezpečí efektívne riadenie vzťahov s dodávateľmi vrátane komunikácie, plánovania a riadenia dodávok, fakturácie, plánovania platieb a monitorovania kvality? Potrebujete systém riadenia dodávateľov alebo VMS! A my v AutoCRM

prejsť na článok

Zapožičanie darom bazénové zdviháky pre letný tábor OMDvSR

Pre ľudí s nervovosvalovým ochorením, ktorí sa pohybujú na elektrickom, či mechanickom invalidnom vozíku, je ťažké zvládnuť podmienky v prostredí mimo svojho domova. Práve kvôli obavám z bariér netrávia leto na exotickej dovolenke v zahraničí, alebo na ch

prejsť na článok

Podcast 37

Toxické vzťahy. Ako prežiť vianočné sviatky? O nezdravých vzťahoch, napätí pri rodinných stretnutiach, ale aj o pasívnej agresivite či toxickej pozitivite sme sa rozprávali so psychoterapeutkou Martou Špalekovou. Sociálne siete sú dnes plné odporúčaní nie

prejsť na článok