Prečo je dôležitý osobný rozvoj?

Náš profesionálny život formujú nielen získané skúsenosti, ale aj životné okolnosti, vzdelanie či motivácia. Motivuje nás túžba po naplnení našich potrieb, dosiahnutí cieľov či kariérneho rastu. Náš osobný rozvoj je dôležitou súčasťou života, preto by sme ho nemali podceňovať. Okrem využitia nášho talentu či potenciálu nám totiž umožňuje realizovať svoje sny a pracovať na svojom postavení či rozvíjať bohatstvo. Osobný rozvoj má však i ďalšie, nemenej významné benefity. Núti nás vystúpiť z komfortnej zóny Vďaka osobnému rozvoju sa vieme zamerať na naše zručnosti a sústrediť sa na zlepšenie slabých miest či nedostatkov. S tým nám pomôžu kurzy osobného rozvoja i mäkkých zručností, sebareflexia a poučenie sa z predošlých chýb či skúseností. A práve konfrontácia týchto oblastí a ich zlepšenie nám môžu pomôcť vystúpiť z komfortnej zóny a zažiť tak rast a zlepšenie našich zručností. Poskytuje zrozumiteľnú predstavu o budúcnosti Okrem zlepšenia našich slabých stránok nám plán osobného rozvoja pomôže rozvíjať aj silné stránky a danosti. Takto sa presunieme z kategórie sivého priemeru k vynikajúcemu výkonu. Osobný rozvoj nám súčasne umožňuje vizualizovať si budúcnosť. Vďaka tomu nadobudneme jasnú predstavu o tom, kam by sme sa v nasledujúcich mesiacoch či rokoch chceli dopracovať. Poznanie nášho cieľa nám uľahčí vypracovanie plánu na jeho dosiahnutie. Identifikuje skrytý talent Každý z nás je jedinečná osobnosť a vyniká v niečom inom. Nevieme, čo je našou silnou stránkou? Práve osobný rozvoj nám umožní identifikovať aj doposiaľ neobjavený talent a skrytý potenciál. Vďaka tomu sa zameriame na zručnosti, ktoré nám dovolia pristupovať k činnostiam s ľahkosťou a radosťou. Zvyšuje naše sebavedomie Osobný rozvoj úzko súvisí so sebavedomím. Dosiahnutím stanoveného cieľa či získaním novej zručnosti sme o krok bližšie k pocitu istoty. Čím viac budeme rozvíjať oblasti, v ktorých máme rezervy, tým viac bude naše sebavedomie rásť. Súčasne odhalíme, kým v skutočnosti sme, aké sú naše hodnoty a kam sa chceme dostať. Zvyšuje efektivitu zamestnanca Rozvojom našich silných stránok zvyšujeme aj našu efektivitu. Vďaka nej dosahujeme lepšie výsledky a plníme naše ciele. Odborníci skúmajúci ľudský potenciál upozorňujú na riziko nedostatočnej pozornosti venovanej osobnému rozvoju zamestnancov. Jeho dôsledkom je neuspokojivý pracovný výkon a nízka produktivita. Ak, naopak, zamestnanec pociťuje priestor na svoj osobný rozvoj, jeho motivácia narastá až desaťnásobne. Podľa prieskumov nie sú peniaze v súčasnosti jediným parametrom, ktoré nás motivujú v práci zotrvať. Práve možnosť osobného rozvoja zvyšuje našu lojálnosť k zamestnávateľovi. Zlepšuje imidž firmy Zamestnávatelia, ktorí kladú dôraz na plány osobného rozvoja svojich zamestnancov, sa stávajú atraktívnymi v očiach potenciálnej pracovnej sily. Súčasne si zlepšujú svoj imidž a postavenie na trhu práce a získavajú úroveň prestíže v biznis prostredí. Dobre navrhnutý plán osobného rozvoja tak umožní zamestnancom aj samotnej organizácii vzájomne využívať výhody dosiahnutím osobných aj firemných cieľov. Ak teda chcete znížiť fluktuáciu vo vašej firme či zvýšiť angažovanosť svojich zamestnancov, neváhajte im poskytnúť priestor pre osobný rozvoj. Dovoľte im naučiť sa nové veci, vyskúšať si ich v praxi a vidieť konečný výsledok. Ich spokojnosť povedie k nárastu produktivity a prevzatiu kontroly nad ich prácou i životom. Vyberte si z ponuky kurzov, ktoré sa postarajú o rozvoj vašich zamestnancov. Príspevok Prečo je dôležitý osobný rozvoj? zobrazený najskôr AIO Education.

prejsť na článok

Čo znamená mať zdravé črevá a prečo je mikrobióm čriev dôležitý?

To, že mať zdravé črevá je dôležité, sa nehovorí len tak. Črevá voláme aj druhý mozog, ato zdobrého dôvodu. Mozog ačrevá sú úzko spojené rozsiahlou sieťou neurónov anervovým spojením chemikálií ahormónov. Dokazuje to neustálu spätnú väzbu ...

prejsť na článok

Dôležitý oznam: Riaditeľské voľno.

Riaditeľka školy SŠUP v Kremnici udeľuje dňa 14. 09. 2020 (pondelok) riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie sa začne 16. 09. 2020 (streda). The post Dôležitý oznam: Riaditeľské voľno. appeared first on SŠUP Kremnica.

prejsť na článok

Ako byť zdravý a ako žiť dlhšie?

Keď sol bol mladý, chcel som vedieť, prečo mnohí ľudia s pribúdajúcim vekom začali krívať, prečo ich bolí každý pohyb, prečo dostávajú diabetes, prečo im musia amputovať končatiny, prečo ľudia dostávajú rakovinu, a množstvo iných ochorení, infarkty, tromb

prejsť na článok