Krízový manažment a komunikácia ako záchrana spoločnosti

Myslieť na dopady krízy je namieste v čase, keď sa firme darí. Vplyv nečakanej či katastrofálnej udalosti pocítia zamestnanci, zákazníci, dodávatelia a všetci partneri, vrátane verejnosti. Kríza si nevyberá, a zasiahnuť môže každú spoločnosť, bez ohľadu na miesto a čas. Kľúčom k prežitiu sa tak stáva prezieravé plánovanie a príprava krízových scenárov. Zhodnoťte riziká, ktoré by narušili procesy či fungovanie vašej firmy. Môže ísť o nedostatky v oblasti vzťahov s verejnosťou, komunikácie na sociálnych médiách, ale aj stiahnutia výrobkov z obehu či počítačových útokov. Analyzujte potenciálne dopady na vaše podnikanie. Kvantifikácia rizík prostredníctvom BIA (Business Impact Analysis) zahŕňa oblasti, ako nespokojnosť zákazníkov, poškodenie dobrého mena spoločnosti v očiach verejnosti, oneskorené dodávky, ale aj výdavky za prácu nadčas a hroziace pokuty. Majte krízový plán s konkrétnymi opatreniami a vytýčenými cieľmi. V prípade, ak sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti, môžu ochrániť vašu spoločnosť, jej zamestnancov i klientov. Určte firemného hovorcu, ktorý bude v prípade udalostí ohrozujúcich zdravie alebo bezpečnosť zákazníkov, zamestnancov či širokej verejnosti zastupovať vašu firmu a odpovedať na otázky médií. Buďte transparentní, úprimní a otvorení. Predídete tak šíreniu fám a zmiernite negatívne dopady krízovej situácie na vašu spoločnosť. Dôležitosť jasnej a konzistentnej komunikácie bez skrývania sa pred novinármi či zahmlievania, buduje kredit spoločnosti. Preto by sa mala premietnuť do všetkých komunikačných kanálov. Nepodceňte dôležitosť internej komunikácie a informujte svojich zamestnancov o aktuálnom stave a predpokladanom vývoji kritickej situácie. Predídete tak ich nespokojnosti a aj vďaka tomu môže vaša spoločnosť s ich pomocou počítať. Komunikujte so zákazníkmi a dodávateľmi a informujte ich o problémoch vo vašej spoločnosti skôr, než sa o nich dozvedia z iného zdroja. Pravidelne informujte o aktuálnom vývoji prostredníctvom vašich komunikačných kanálov. V ére sociálnych médií sa spravodajský cyklus riadi pravidlom dostupnosti 24 hodín denne / 7 dní v týždni , čomu by sa mal podriadiť aj váš krízový plán. Zamyslite sa preto, kto by mohol prevziať vašu úlohu a pokračovať v činnosti, ak by ste zajtra nemohli nastúpiť do práce. Myslite aj na kroky, ktoré bude potrebné spraviť v prípade, že vaše produkty môžu vo väčšej či menšej miere ohroziť zdravie. Krízový manažment by mal vedieť identifikovať všetky potenciálne hrozby, určiť spôsoby ich riešenia. K tomuto by mala zodpovedne pristupovať každá spoločnosť. Príspevok Krízový manažment a komunikácia ako záchrana spoločnosti zobrazený najskôr AIO Education.

prejsť na článok

Workshop Osmijanko

Žiaci 3.A, 4.B a 4.C sa zapojili do celoročnej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada, počas ktorej čítajú zaujímavé knihy a plnia súťažné úlohy. V rámci projektu absolvovali workshop o splnení takmer neuskutočniteľného sľubu „Jeden za všetkých

prejsť na článok

Nožnicový stan ako záchrana pred silným vetrom?

Počuli ste už niekedy o nožnicovom stane? Využíva sa v mnohých bežných situáciách, vďaka čomu vám vie výrazne uľahčiť život. Napríklad, ak ste sa niekedy ocitli na súťaži vonku a postihlo vás mimoriadne nepriaznivé počasie. Nožnicový stan je v tomto prípa

prejsť na článok

Komunikácia s Okresným úradom

List f. DELTA 2000, spol. s r.o. zastupujúcej f. Zelenka zverejnený na Informačnom portáli rezortu MŽP SR dňa 20.7.2022 (Dokumenty: Doplňujúce informácie.pdf) a stanovisko ZO: List na Okresný úrad  

prejsť na článok

Hikmicro Lynx LH25 recenzia

Video recenzia termovízie Hikmicro Lynx Pro LH25 Termovízia využíva teplo, ktoré vyžaruje všetko v okolí, takže dokáže zobraziť objekty aj v tmavom prostredí, kde je ťažké vidieť pomocou bežných vizuálnych zariadení. To môže byť užitočné pre mnoho

prejsť na článok

PREMIUM IMPLEMENTATION PARTNER 4ME

Na medzinárodnej konferencií 4me Connect 2022, ktorá sa konala v Rotterdame koncom mája 2022 boli slávnostne predstavené spoločnosti, ktoré sa stali Premium Implementation Partner 2022. Medzi týmito spoločnosťami je aj naša spoločnosť OMNICOM, ktorá toto

prejsť na článok