ČOLLÁK: Hlukový smog leteckej akadémie pôsobiacej na košickom letisku je a bude prejavom pochybení štátnych orgánov

ZASTUPOVANIE TAKMER 700 KLIENTOV V KAUZE HLUKOVÉHO SMOGU PRODUKOVANÉHO LETECKOU AKADÉMIOU PRINIESLO ZÁSADNÉ ZÁVERY: Kroky našej advokátskej kancelárie ČOLLÁK PARTNERI pri zastupovaní takmer 700 klientov v regionálnej až celoslovenskej kauze leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku (Slovak Training Academy s.r.o. v spolupráci s HELI Company s.r.o.) obťažujúcej obyvateľov hlukovým smogom sme smerovali voči (i) Ministerstvu []

prejsť na článok

Advokátsky koncipient výberové konanie

Advokátska kancelária ČOLLÁK PARTNERI vyhlasuje výberové konanie na pozíciu advokátskeho koncipienta s nástupom v mesiaci október 2022. Životopisy a motivačné listy zasielajte na adresu [email protected] najneskôr do dňa 4. septembra 2022. Vybratý

prejsť na článok

Čo je nebezpečný elektronický smog?

Mali by  sme sa o to aspoň z času načas  pokúsiť  Urobme to samy pre seba! V dnešnom  svete  plnom umelej inteligencie, s množstvom  otravného  elektromagnetického žiarenia nie je  elektronický  smog novinkou. Celé okolie  je  plné  počítačov, mobilných t

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme) Právomoc orgánov alternatívneho riešenia sporov potvrdená aj v prípade zamestnaneckých sporov v športe

Na našej stránke sme už pre oblasť hokeja upozornili na rozhodnutie súdu všeobecnej sústavy súdnictva, ktorým bola potvrdená právomoc alternatívnych orgánov na riešenie sporov, a to konkrétne Arbitrážnej komisie SZĽH. Je prínosné, že obdobné závery judiko

prejsť na článok

Jaroslav Čollák: Heslo odváž sa vedieť znamená používať vlastný rozum (II. časť) SFZ/Komora pre riešenie sporov

BRATISLAVA (SFZ) – Včera, v prvej časti rozhovoru s predsedom komory pre riešenie sporov SFZ doc. JUDr.Jaroslaom Čollákom, PhD., bola hlavnou témou existencia a fungovanie tohto orgánu v štruktúre futbalového hnutia. V druhej, záverečnej časti, je téma pr

prejsť na článok

VÝBER Z JUDIKATÚRY (dosiahli sme): Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva zákonným vecným bremenom nepodlieha režimu dane z príjmu.

Naša advokátska kancelária ČOLLÁK PARTNERI zastupujúc klienta v konaní proti Daňovému úradu v dlhoročnej kauze dosiahla zásadný úspech. Skutkový stav veci samej hovorí o tom, že klient bol obmedzený zákonným vecným bremenom, pričom za toto obmedzenie vla

prejsť na článok