Advokátsky koncipient výberové konanie

Advokátska kancelária ČOLLÁK PARTNERI vyhlasuje výberové konanie na pozíciu advokátskeho koncipienta s nástupom v mesiaci október 2022. Životopisy a motivačné listy zasielajte na adresu [email protected] najneskôr do dňa 4. septembra 2022. Vybratým účastníkom oznámime dátum a čas elektronicky, to na email uvedenný v zaslaných dokumentoch.

prejsť na článok

Skončenie pracovného pomeru počas výpovednej doby

Pracovný pomer možno skončiť rôznymi spôsobmi, dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, uplynutím doby pri pracovnom pomere na určitú dobu a pod. Pri niektorých z týchto spôsobov skončenia pr

prejsť na článok

Three Arrow Capital je dlžný až 3,5 miliardy dolárov. Konanie zakladateľov pripomína praktiky Ponzi schémy

Čerstvé dáta skrachovaného fondu Three Arrows Capital (3AC) naznačujú, že firma dlží viac ako 3,5 miliardy dolárov.

prejsť na článok

Dovolanie

Dovolanie je upravené v § 419 až § 457 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). Ide o mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu. Mimoriadny preto, že prichádza do úvahy len vo výnimočných príp

prejsť na článok

Zásady trestného konania

Zásady trestného konania sú neodmysliteľnou súčasťou Trestného poriadku. Základné zásady sú vymedzené v § 2 Trestného poriadku, avšak niektoré nachádzame v Ústave SR alebo v medzinárodných dohovoroch. Tieto zásady sú založené na určitých funkciách: normo

prejsť na článok

„Údaje nemusia byť správne.“ Pribudne do Googlu nové varovanie?

Niektor vsledky mohli by odstrnen na zklade prvnych predpisov Eurpskej nie o ochrane dajov. Takto upozornenie Google zobrazuje u osem rokov na konci kadej strnky s vsledkami vyhadvania.Svis s prvom na zabudnutie jednotlivci u od roku 2014 mu iada, aby in

prejsť na článok