Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

JUDr. Tatiana Jánošiková absolvovala v období rokov 2000 až 2006 štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na pôde