Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

Znečistenie verejného priestranstva psom

Otázka: Na prechádzke so psom som neupratal po ňom exkrement. Môžem za to dostať pokutu? Odpoveď: Neodstránenie exkrementov psa je porušením zákona a to konkrétne podľa § 7 ods. 2 písm. f) zák. č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Vo Vašom prípade môže príslušný orgán uložiť pokutu do výšky 65,- Eur.