Otváram stránku

Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

Zmeny v súdnom systéme: súdna mapa a jej prejavy v procesných kódexoch prehľad zmien

Od 1. januára 2023 nadobudne účinnosť zákon č. 150/2022 Z.z., ktorým sa do zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku zavedú zmeny súvisiace s tzv. reformou súdnej mapy. Samozrejme, CSP nie je jediný zákon, ktorý sa reformou súdnej sústavy mení, ide aj o zákon o sídlach a obvodoch súdov (z.č. 371/2004 Z.z.), či zákon č. []