Otváram stránku

3D Spectrum – 3D tlač – 3D tlač Bratislava

Vývoj biotlače naberá reálne rozmery

Bio 3D tlač pracuje s dvoma materiálmi: náplňou (bioatramentom) a podporou (biopapierom). Bioatrament tvorí substancia obsahujúca živé bunky. Chová sa ako tekutina a umožňuje ľuďom tento materiál vytlačiť do požadovaného tvaru, tj. Časti ľudského tela. Podporou, na ktoré sa môžu jednotlivé vrstvy buniek spájať či prepájať a tvoriť tak požadovanú štruktúru, je špeciálny gél, označovaný ako biopapier. Prvá biotlačiareň pracujúca s bioatramentom a biopapierom bola vytvorená na University of Missoury v Spojených štátoch. Na ňu neskôr nadviazali ďalší priekopníci v oblasti tkanivového inžinierstva, a to kalifornská spoločnosť Organovo alebo firma Novogen. O tom, že bio 3D tlač je jeden z veľmi perspektívnych odborov svedčí aj aktuálny vývoj a vstup nových firiem. Situácia tak čoskoro môže pripomínať prevratný vývoj na trhu klasických 3D tlačiarní, hoci tu zatiaľ stále s obrovskými investíciami do výskumu a vývoja. Doteraz bol vývoj v oblasti tkanivového inžinierstva pomocou biotlače doménou západoeurópskych alebo amerických inštitúcií. Už v októbri však ruská spoločnosť 3D Bioprinting Solutions predstaví prvú ruskú biotlačiareň. Chcete sa pozrieť, ako by raz mohla vyzerať revolúcia v medicíne? Viete si predstaviť na prvý pohľad klasickú atramentouku, ktorá bude mať v náplni namiesto farebného atramentu živé bunky? Pozrite sa na príspevok: Zdroj: 3Dprinting, 3D Bioprinting Solutions, Novogen http://3dspectrum.sk/ The post Vývoj biotlače naberá reálne rozmery appeared first on 3D Spectrum - 3D tlač.