Otváram stránku

Nehnuteľnosti - 1Real.sk - Realitná kancelária BB | Predaj, prenájom nehnuteľností | Byty, domy, poz

Pozemok, Dolná Mičiná [551]

Dolná Mičiná - ponúkame na predaj pozemky registra E v extraviláne obce. 1. skupina pozemkov orná pôda a trvalý trávny porast - 35 866 m2 = 43 040,- €ur (1,20€/m2) 2. parcela registra E - orná pôda - 2 598 m2 = 51 960 €ur (20.-€/m2)