Otváram stránku

BOZP a OPP - Pzs

Otvárame ambulanciu pracovného lekára

Otvárame ambulanciu pracovného lekára 15. mája 2020 Príspevok pridal: PZSSRO Kategória: Novinky Nekomentované Na základe novely zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá bola schválená NRSR dňa 13.5.2020 otvárame ambulanciu pracovného lekára. Výhody ambulancie pracovného lekára: rýchla dostupnosť zdravotného dohľadu na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky, minimálna čakacia doba, znalosť problematiky rizikových vplyvov na konkrétneho zamestnanca nižšie ceny výkonov zdravotného dohľadu, žiadne nevyžiadané zdravotné úkony, priama komunikácia s pracovnou zdravotnou službou (nie je potrebné v prípade komplikácií komunikovať s treťou stranou – iným lekárom), ľahká dostupnosť, vlastné bezplatné parkovanie za budovou. Na základe tejto novely zamestnávateľ môže v čase krízovej situácie na základe dohody s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby, alebo s poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami, alebo posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci z dôvodu zdravotného rizika pri práci. Zamestnávateľ je povinný aj v čase krízovej situácie poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania. Všetky subjekty zároveň postupujú v súlade so všeobecnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Pre objednanie lekárskych prehliadok nás kontaktujte emailom, alebo telefonicky. Lekárske prehliadky a činnosti pracovnej zdravotnej služby sú v čase krízovej situácie vykonávané za mimoriadnych hygienických opatrení a na základe dohody. KONTAKTYPartizánska cesta 67, 974 01 Banská Bystrica048 / 411 34 01048 / 415 73 [email protected] The post Otvárame ambulanciu pracovného lekára appeared first on Pzs.