Otváram stránku

Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

Niekoľko slov k obsahu návrhu novely zákona o športe: historické kontexty diskusného panelu Konferencie Šport a právo 2021

Počas medzinárodnej Konferencie Šport a právo 2021 v Poprade sme sa v diskusnom paneli k (vtedy pripravovanej) Novele zákona o športe okrem iných tém (hlavný kontrolór športu, zmluvy v športe, riešenie sporov v športe) v zastúpení člena našej advokátskej kancelárie doc. JUDr. Jaroslava Čolláka, PhD. vyjadrili komplexnejšie a to v tom smere, že []