Otváram stránku

Advokát, Právnik Košice Gelnica, JUDr. Tatiana Jánošiková |

Družstevný byt a daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností

Otázka: V r. 2014 som na základe dohody o prevode členských práv a povinností nadobudla právo nájmu družstevného bytu, v r. 2015 som byt od bytového družstva odkúpila do osobného vlastníctva a teraz chcem byt predať, považuje sa úhrada za prevod členských práv a povinnosti za výdavok pre účely dane z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností? Odpoveď: Podľa § 8 ods. 5 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2015 je úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu uznaným výdavkom preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľnosti., to znamená, že o sumu preukázateľne zaplatenej úhrady za prevod členských práv a povinnosti spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu sa znižuje základ dane pre daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.