Otváram stránku

Advokát Košice, doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. - Advokátska kancelária Košice

ČOLLÁK: Hlukový smog leteckej akadémie pôsobiacej na košickom letisku je a bude prejavom pochybení štátnych orgánov

ZASTUPOVANIE TAKMER 700 KLIENTOV V KAUZE HLUKOVÉHO SMOGU PRODUKOVANÉHO LETECKOU AKADÉMIOU PRINIESLO ZÁSADNÉ ZÁVERY: Kroky našej advokátskej kancelárie ČOLLÁK PARTNERI pri zastupovaní takmer 700 klientov v regionálnej až celoslovenskej kauze leteckej akadémie sídliacej na košickom letisku (Slovak Training Academy s.r.o. v spolupráci s HELI Company s.r.o.) obťažujúcej obyvateľov hlukovým smogom sme smerovali voči (i) Ministerstvu []