Otváram stránku

3D Spectrum – 3D tlač – 3D tlač Bratislava

3D tlač zachraňuje ľudské životy pred prírodnou katastrofou

Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID) a Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) pomáhajú od roku 1997 rozvojovým krajinám pri ochrane pred extrémnym počasím. Ide predovšetkým o sledovanie miestnej poveternostnej situácie. V chudobných rozvojových krajinách je drahé vybudovať a udržiavať sieť meteorologických staníc. Kedykoľvek sa niečo pokazí, je veľmi nákladné posielať špecializovaného technika a nahrádzať poškodené súčiastky novými.3D tlač ponúka nízkonákladovú a dostupnú technológiu. Univerzitná korporáciá pre atmosférický výskum (UCAR) spolupracuje s NOAA na vývoji meteorologických nástrojov vytlačených na 3D tlačiarni, ktorými je možné vybaviť meteorologické stanice. 3D tlač tak dokáže vyrobiť takmer všetky súčiastky potrebné na vytvorenie spoľahlivých staníc predovšetkým v oblastiach trpiacich častými prívalovými zrážkami a povodňami. Dokážu predvídať blížiacu sa katastrofu a zachrániť tak mnoho ľudských životou.Cieľom projektu je dosiahnuť stav, kedy jedinou časťou nevytlačenou na 3D tlačiarni, budú iba senzory. Jednou z krajín, kde sa budú takto vytvorené meteorologické stanice testovať, je Zambia. V lete dostane Zambijská Národná služba pre predpoveď počasia zásielku laptopov so súbormi obsahujúcimi jednotlivé súčiastky. Zároveň dostane 3D tlač, spotrebný materiál a ďalšie nástroje potrebné pre zostrojenie stanic.Podobne ako americké spoločnosti Google a Microsoft realizujú projekty dostupnosti internetu a softvérových nástrojov v rozvojových krajinách, ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu života miestnych obyvateľov, je 3D tlač ďalšiu technologickú vymoženosťou, ktorá tomu významne prispieva. Zdroj: https://www.3Dprint.com http://www2.ucar.edu http://3dspectrum.sk/ The post 3D tlač zachraňuje ľudské životy pred prírodnou katastrofou appeared first on 3D Spectrum - 3D tlač.