Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

www.grkatpo.sk - Gréckokatolícke arcibiskups

www.grkatpo.sk - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Úvod

www.grkatpo.sk - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov - Úvod

Oficiálna stránka Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove

www.grkatpo.sk | prejsť na web

Zaradenie: Inštitúcie, Organizácie

Články

Vo farnosti Stakčín sa konali sväté misie

V gréckokatolíckej farnosti Stakčín sa v dňoch 18. – 26. januára 2020 konali sväté misie. Misionárov v prvý deň pri svätej liturgii privítal správca farnosti Peter Demjanovič. Tento požehnaný čas viedli redemptoristi Jozef Jurčenko CSsR a Jozef Kišák CSsR

prejsť na článok | zobraziť viac

Februárová malá púť na hore Zvir

Ani množstvo napadaného snehu a chladnejšie počasie neodradilo mariánskych pútnikov, aby sa dňa 9. februára zišli na malej púti na hore Zvir v Litmanovej. Program už tradične začal odkrytím ikony a modlitbou akatistu, ktorý viedol Jozef Urvinitka, duchovn

prejsť na článok | zobraziť viac

Druhá farská charita v protopresbyteráte Prešov

V nedeľu 26. januára 2020 pri sv. liturgii bola v Gréckokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža v Prešove na sídlisku Sekčov slávnostne uvedená Farská charita Prešov – Sekčov. Schvaľovací dekrét tejto farskej charity podpísal 20. decembra 2019 arcibiskup

prejsť na článok | zobraziť viac

Arcibiskup Ján Babjak SJ navštívil a modlil sa s chorými

Dňa 11. 2. 2020 pri príležitosti Svetového dňa chorých navštívil seniorov v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Cieľom tejto vzácnej návštevy bolo spoločné stretnutie s chorými a modlitba posvätného

prejsť na článok | zobraziť viac

Kňazi na dôchodku sa stretli s arcibiskupom Jánom Babjakom

Na pôde Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa v pondelok 3. februára uskutočnilo každoročné stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ s kňazmi dôchodcami ich manželkami a vdovami po zomre

prejsť na článok | zobraziť viac

Deti a mládež zo Stakčína sa zabávali

V nedeľu 2. februára 2020 sa v Stakčíne uskutočnil už 4. ročník detského plesu. Deti a mládež sa o 16:00 hod. zišli v miestnom kultúrnom dome. Všetkých privítal otec Peter Demjanovič, ktorý otvoril ples spoločnou modlitbou Otčenáš. Požehnanie prítomným ud

prejsť na článok | zobraziť viac

Načo ne/zabúdať v katechéze

Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov dňa 7. 2. 2020 pripravil odborný seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a kňazov s názvom Načo ne/zabúdať v katechéze. Doc. ThDr. Pet

prejsť na článok | zobraziť viac

Swigi – stretnutie deti a mládeže

V sobotu 1. februára sa uskutočnilo prvé stretnutie deti a mládeže z protopresbyterátov Svidník a Giraltovce pod názvom Swigi. Vyše sto účastníkov prišlo v sobotu popoludní na Cirkevnú základnú školu sv. Juraja vo Svidníku, kde pre nich kňazi a animátori

prejsť na článok | zobraziť viac

Po štvrtýkrát sa zamestnanci prešovských škôl stretli na Dni učiteľov

V utorok 4. februára 2020 zorganizoval Gréckokatolícky školský úrad v mene Prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupstva, zriaďovateľa cirkevných škôl a školských zariadení, Deň učiteľov ako akt poďakovania všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnanc

prejsť na článok | zobraziť viac

Pripomíname si 12. výročie nového usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi

Pred dvanástimi rokmi, 30. januára 2008, pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať