Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Úvodná stránka - Prvá slovenská certifikačná

Úvodná stránka - Prvá slovenská certifikačná autorita

Úvodná stránka - Prvá slovenská certifikačná autorita

Poskytujeme osobné, kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis, časovú pečiatku a serverové certifikáty SSL.

www.psca.sk | prejsť na web

Zaradenie: Obchod, Podnikanie

Články

Stránky: 1   |   2   |   3   |   4      »      

Mozilla Firefox 34.0

Na tejto stránke si môžete stiahnúť inštalačné balíčky internetového prehliadača Mozilla Firefox v nami podporovanej verzii. Ak sa pri prevzatí osobného certifikátu v internetovom prehliadai Mozilla Firefox zobrazí inform

prejsť na článok | zobraziť viac

KEP Postup ako nastavit SSCD SafeNet (QSign)

Uvádzame postup ako si pridať nové bezpečné zariadenie SSCD od spoločnosti SafeNet, na ktorom je uložený váš podpisový kľúč a kvalifikovaný certifikát PSCA na tvorbu a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) v certifikovanej podpisovej apl

prejsť na článok | zobraziť viac

Zmena certifikátu služby časovej pečiatky TSA PSCA

Dňa 20.12.2017 uplynie platnosť certifikátu pre poskytovanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (TSA PSCA). Z tohto dôvodu bol vydaný nový certifikát platn&yac

prejsť na článok | zobraziť viac

SSL certifikát pre server

Tu si môžete stiahnúť aktuálne verzie formulárov k SSL certifikátu pre server vo formáte DOC a PDF určeného pre následné offline vyplnenie. SSL certifikát pre server   iados o zrušenie komerného SSL certifiká

prejsť na článok | zobraziť viac

KEP Návod a postup získania následného KC

Vydanie následného kvalifikovaného certifikátu (KC) znamená zmenu páru kúov (súkromný a verejný) a vytvorí sa nový KC, ktorý bude ma zhodné rozlišovac

prejsť na článok | zobraziť viac

EP Postup ako si prevziať osobný certifikát (Mozilla Firefox)

Na tejto stránke nájdete návod ako si úspešne prevziať osobný certifikát cez internetový prehliadač Mozilla Firefox. Nasledujúce operácie môu vyadova administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastn&iac

prejsť na článok | zobraziť viac

EP Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA (macOS)

Na tejto stránke nájdete návod ako si nainštalovať koreňový certifikát CA PSCA do systémového úložiska certifikátov (kľúčenky) operačného systému macOS. Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte v

prejsť na článok | zobraziť viac

Nariadenie eIDAS

V súvislosti s uplatnením Nariadenia eIDAS upozorňujeme na zmenu zaužívaných termínov v dokumentácií PSCA. Od júla 2016 vstupuje do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 910/2014 z 23. júla 2014 o elekt

prejsť na článok | zobraziť viac

Upozornenie na zmenu elektronickej komunikácii s DR SR

Od 1.1.2014 komunikácia s daňovým úradom len elektronicky !!! V zmysle zákona . 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má k

prejsť na článok | zobraziť viac

KEP Inštalácia bezpečného SSCD zariadenia (token, čipová karta)

Uvádzame postup ako si nainštalovať obslužný softvér k bezpečnému SSCD zariadeniu (token, čipová karta), na ktorom je uložený Váš súkromný kľúč a kvalifikovaný certifikát PSCA na tvorbu a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). In&s

prejsť na článok | zobraziť viac

EP Import zálohy certifikátu do úložiska certifikátov systému Microsoft Windows

Certifikát zálohovaný operáciou export certifikátu, môe by nainštalovaný v prípade potreby do iného zariadenia (napr. PC, tablet alebo telefón).   1. Prejdite do zloky, k

prejsť na článok | zobraziť viac

EP Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA (Internet Explorer)

Na tejto stránke nájdete návod ako si nainštalovať koreňový certifikát PSCA do systémového úložiska certifikátov v operačnom systéme Microsoft Windows. Pre správnu funknos sluieb PSCA je nevyhnutné ma nainštalovaný kore

prejsť na článok | zobraziť viac

EP Záloha (export) osobného certifikátu (Internet Explorer)

Vytvorte si zálohu súkromného kľúča a certifikátu pre prípad poškodenia počítača, jeho reinštalácie alebo výmeny. Alebo chcete používať váš elektronický podpis na viacerých zariadeniach (počítač, notebook, tablet, telefón). Využite možnosti exportu podľa

prejsť na článok | zobraziť viac

Aktualizácia QSign pre používateľov služieb eŽaloby

Používateľom, ktorí využívajú služby portálu eŽaloby Ministerstva spravodivosti SR, odporúčame vykonať aktualizáciu komponentu pre eŽaloby. Stiahnu aktualizáciu...

prejsť na článok | zobraziť viac

Nová podpisová politika pre ZEP

Oznamuje, že dňa 31.1.2014 končí platnosť podpisovej politiky pre dokumenty podpísané ZEP (zaručený elektronický podpis) v orgánoch štátnej správy vydanej Národným bezpečnostným úradom SR ( NBÚ SR) v roku 2010.  Po uvedenom dátume nebude možné použ

prejsť na článok | zobraziť viac

Stránky: 1   |   2   |   3   |   4      »      

Vyhľadať