Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobní

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ÚNMS SR

www.unms.sk | prejsť na web

Zaradenie: Inštitúcie, Organizácie

Články

Stránky: 1   |   2   |   3      »      

Svetový deň metrológie

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výrob

prejsť na článok | zobraziť viac

CAF centrum organizuje školenie Manažérstvo sťažností

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 27. júna 2019 v ÚNMS SR školenie „Manažérstvo sťažností“. Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci org

prejsť na článok | zobraziť viac

Aktivity CAF centra v mesiaci jún

CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Mesiac jún bol v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít venovaný osvedčeným témam, po ktorých je stále dopyt, ako napr. ISO 9001, ISO 37001 alebo model CAF, ale zaradili sme i

prejsť na článok | zobraziť viac

49. Fórum metrológov

Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej len „SMS“) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) organizovala pri príležitosti Svetového dňa metrológie 49. Fórum metrológov spojené s odovzdávaním o

prejsť na článok | zobraziť viac

Pozvánka na školenie „Metóda 8 krokov k úspešnej zmene“

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 27. mája 2019 v ÚNMS SR školenie „Metóda 8 krokov k úspešnej zmene“. Cieľovou skupinou školenia sú mana

prejsť na článok | zobraziť viac

Zasadnutie Expertnej pracovnej skupiny modelu CAF v Bukurešti

Spoločný systém hodnotenia kvality, známy ako model CAF, je významným výsledkom spolupráce členských krajín v členstve EUPAN. Od konca roka 2017 sa CAF korešpondenti začali pravidelne stretávať na pracovných zasadn

prejsť na článok | zobraziť viac

OZNAM - Typovky.sk - nová adresa

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznam schválených typov, pôvodne umiestený na webovom sídle www.typovky.sk je odo dňa 01.06.2019 dostupný na novej adrese: https://t

prejsť na článok | zobraziť viac

Pozvánka na 49. Fórum metrológov: Inteligentný priemysel, redefinícia jednotiek SI, zákon o metrológii, zmeny normatívnych dokumentov, výskum a vývoj

Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 49. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v

prejsť na článok | zobraziť viac

Pozvánka na školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“ a to 10. septembra 2019. Cieľovou sku

prejsť na článok | zobraziť viac

CAF centrum organizuje školenie Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v ÚNMS SR jednodňové školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“. Školenie sa uskutoční v termíne

prejsť na článok | zobraziť viac

eMetrológia a skúšobníctvo

Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo

prejsť na článok | zobraziť viac

Aktivity implementácie manažérstva kvality v mesiaci máj

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa od januára 2019 spustila implementácia systému manažérstva kvality podľa normy

prejsť na článok | zobraziť viac

Prezentácie z Dňa skúšobníctva 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval v dňoch 10. a 11. apríla 2019 Deň skúšobníctva 2019 spojený s odborným seminárom zameraným na prehľad aktuálnych info

prejsť na článok | zobraziť viac

Leto v CAF centre - júl 2019

Napriek tomu, že letné prázdniny sú v plnom prúde, v CAF centre nezaháľame. Školiacu miestnosť CAF centra sme opäť vylepšili. Nové plastické vyhotovenie loga CAF centra sa stalo centrálnym a neprehliadnut

prejsť na článok | zobraziť viac

Nové nariadenie (EÚ) č. 2019/515 o vzájomnom uznávaní tovaru

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že v  Úradnom vestníku Európskej únie (L 91)  bolo publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/51

prejsť na článok | zobraziť viac

Stránky: 1   |   2   |   3      »      

Vyhľadať