Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobní

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ÚNMS SR

www.unms.sk | prejsť na web

Zaradenie: Inštitúcie, Organizácie

Články

Stránky: 1   |   2   |   3      »      

Pozvánka na 49. Fórum metrológov: Inteligentný priemysel, redefinícia jednotiek SI, zákon o metrológii, zmeny normatívnych dokumentov, výskum a vývoj

Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 49. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v

prejsť na článok | zobraziť viac

Prehĺbenie spolupráce ÚNMS SR s AZZZ SR pri napĺňaní Národného programu kvality SR

Dňa 22.11.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie pána Pavla Pavlisa, predsedu ÚNMS SR, s pánom Tomášom Malatinským, prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Témou stretnutia bolo prehĺbenie spolupráce

prejsť na článok | zobraziť viac

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAZE V historickej budove Národnej rady SR sa v utorok 20. novembra zišli organizácie a jednotlivci, ktorí preukázali, že kvalita a spoločenská zodpovednosť im nie je ľahostajná. Ich

prejsť na článok | zobraziť viac

NA KAŽDOM KROKU KVALITNE

Kvalita verejnej správy už aj na sociálnej sieti Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) spustil svoj facebookový profil Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo spustil svoj facebookový profil, prostredn

prejsť na článok | zobraziť viac

26. Generálna konferencia pre váhy a miery

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje dať do pozornosti  aktuálne prebiehajúcu 26. Generálnu konferenciu pre váhy a miery, ktorá sa koná vo Versailles v Paríži. Očakáva sa, ž

prejsť na článok | zobraziť viac

Novinka - Sprístupnenie terminologickej databázy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od januára 2019 bezplatne sprístupňuje databázu termínov a definícií zo slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií vy

prejsť na článok | zobraziť viac

Svetový deň metrológie

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výrob

prejsť na článok | zobraziť viac

CAF centrum organizuje školenie „Model CAF a jeho využitie vo vysokých školách“

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v ÚNMS SR jednodňové školenie „Model CAF a jeho využitie vo vysokých školách“. Školenie sa uskutoční v dvo

prejsť na článok | zobraziť viac

ÚSPEŠNE SME SPUSTILI ČINNOSŤ CAF CENTRA

Jednou z kľúčových úloh Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ bolo zriadiť CAF centrum ako stredisko vzd

prejsť na článok | zobraziť viac

Príprava materiálu Stratégia rozvoja metrológie Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 6. februára 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikate

prejsť na článok | zobraziť viac

Seminár IEC pre mladých profesionálov

Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na 83. Generálne zasadnutie IEC. 

prejsť na článok | zobraziť viac

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY - VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Za

prejsť na článok | zobraziť viac

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých

prejsť na článok | zobraziť viac

Prezentácie z Dňa skúšobníctva 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval v dňoch 10. a 11. apríla 2019 Deň skúšobníctva 2019 spojený s odborným seminárom zameraným na prehľad aktuálnych info

prejsť na článok | zobraziť viac

Zasadnutie expertnej skupiny CAF vo Viedni

Jeseň sme v tomto roku v rámci zavádzania manažérstva kvality vo verejnej správe odštartovali na zasadnutí expertnej pracovnej skupiny CAF vo Viedni v rámci rakúskeho predsedníctva Rady EÚ. Išlo o stretnutie zástupco

prejsť na článok | zobraziť viac

Stránky: 1   |   2   |   3      »      

Vyhľadať