Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Supervízia.sk

Supervízia.sk

Supervízia.sk

Supervízia v sociálnej práci. Supervízia, koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia, strategické plánovanie, mediácia.

www.supervizia.sk | prejsť na web

Zaradenie: Vzdelávanie a školstvo

Články

Postrehy zo supervízie v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a v lokálnom projekte na podporu rodín

Skúsenosti z banskobystrického kraja a reflexia na vývoj na Slovensku Abstrakt: Vpríspevku autorky reflektujú svoju supervízorskú prax voblasti sociálnych služieb, vsociálnoprávnej ochrane detí avprojekte na podporu rodín. Súčasťou príspevku sú príkla

prejsť na článok | zobraziť viac

Posilňovanie systému práce s rodinou na území mesta Banská Bystrica (príklady dobrej praxe)

V príspevku sa chcem podeliť o praktickú skúsenosť a užitočné nástroje, ktoré napomáhajú v priebehu ich dlhodobého používania a vhodného kombinovania k posilňovaniu systému práce s rodinou na území mesta Banská Bystrica. Príspevok zhŕňa skúsenosti z praxe

prejsť na článok | zobraziť viac

Niekoľko otázok a odpovedí o supervízii

Nuž, v rezorte sociálnych vecí máme až dva zákony, ktoré taxatívne vymedzujú povinnosť supervízie. Supervízia by mala byť aj bežnou súčasťou práce sociálnych pracovníkov, psychoterapeutov, poradenských psychológov, časom sa hádam nájdu aj tréneri, alebo k

prejsť na článok | zobraziť viac

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo b

prejsť na článok | zobraziť viac

Informácie pre návštevníkov

Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. pre automatickú distribúciu článku až k nám mô

prejsť na článok | zobraziť viac

Koučing a supervízia, podobnosti a rozdiely

Mgr. Vladimír Hambálek: Vpríspevku sa chceme zaoberať podobnosťami arozdielmi medzi supervíziou akoučingom. Voboch metódach profesionálneho rozvoja pracovníka nachádzame spoločné témy, postupy atechniky. Koučing, ktorý vychádza zprostredia manažmentu, je

prejsť na článok | zobraziť viac

Čo je supervízia? V čom sa líši od terapie terapeuta? Čo majú spoločné?

Tento stručný príspevok som sľúbil kolegyniam a kolegom ešte v novembri minulého roku. Tohoročný termín stretnutia supervízorov ma však zaskočil skôr než sme boli pôvodne dohodnutí a tak som sa ho nemohol zúčastniť. Svoj dlh teda splácam aspoň takýmto spô

prejsť na článok | zobraziť viac

Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch _______ (recenzia k publikácii)

Autorka recenzie: Dana Žilinčíková Autori recenzovanej publikácie "Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch": M.Oláh, M.Schavel, M.Tomka Vydala: Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, 2008. Oceňujem materiál, ktorý zostavili moji traja

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať