Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Správy SOI — Slovenská obchodná inšpekcia -

Správy SOI — Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Správy SOI — Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia - všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu

www.soi.sk | prejsť na web

Zaradenie: Inštitúcie, Organizácie

Články

Stránky: 1   |   2      »      

Oznámenie o zmene sídla Slovenskej obchodnej inšpekcie

div align="justify" Vážená verejnosť, /div p align="justify" Slovenská obchodná inšpekcia si Vás dovoľuje informovať o strong zmene sídla /strong Ústredného inšpektorátu SOI a Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj ku dňu str

prejsť na článok | zobraziť viac

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

p align="justify" V nadväznosti na novozavedené povinnosti výrobcov obalov, poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu a poskytovať aj iné druhy tašiek strong vykoná SOI v dňoch 25. – 29. júna 2018 kontrolu, zameranú na dodržiavanie uvedených povinností

prejsť na článok | zobraziť viac

Upozornenie na internetový predaj vstupeniek cez www.viagogo.sk

p align="justify" Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v roku 2018 zvýšený nárast podaní proti internetovému portálu www.viagogo.com, prostredníctvom ktorého sú spotrebiteľom ponúkané vstupenky na rôzne športové a kultúrne podujatia. Z dostupných info

prejsť na článok | zobraziť viac

Upozornenie na internetový obchod www.autoelektrony.sk

div align="justify" Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala v roku 2018 zvýšený nárast podaní voči internetovému obchodu strong www.autoelektrony.sk /strong , prostredníctvom ktorého sú spotrebiteľom strong ponúkané diskové kolesá bez akýchkoľvek schvá

prejsť na článok | zobraziť viac

Predaj technologického zariadenia kuchyne

p Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – strong technologické zariadenie kuchyne. /strong br /

prejsť na článok | zobraziť viac

SOI dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti nasledovný oznam!

p align="justify" Kontrolu SOI, v zmysle platných právnych predpisov, môže vykonať len zamestnanec SOI, ktorému bol vydaný preukaz SOI, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI. /p

prejsť na článok | zobraziť viac

Šetrič energie - upozornenie

p align="justify" Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšený nárast spotrebiteľských podaní, súvisiacich s ponukou produktov, označovaných ako „šetriče energie“. br / br / Spoločným znakom týchto produktov je opis ich údajných výhod a zníženia s

prejsť na článok | zobraziť viac

Oznam pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry – zasielanie dokladov, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch

div align="justify" Slovenská obchodná inšpekcia zaevidovala v tomto období žiadosti niektorých cestovných kancelárií v súvislosti so splnením povinností vyplývajúcich cestovným kanceláriám z príslušných ustanovení zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, sp

prejsť na článok | zobraziť viac

Praktiky spoločnosti BALKONA, s.r.o. – opakované upozornenie

p align="justify" strong SOI naďalej eviduje veľké množstvo spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti vyššie uvedenej spoločnosti. Spotrebitelia poukazujú najmä na nedodanie diela, nevrátenie zálohovej platby z dôvodu nedodržania dodacej lehoty a na n

prejsť na článok | zobraziť viac

Dexcar - informácia o pokute

p align="justify" Taliansky Úrad pre hospodársku súťaž a trh uzavrel konanie, vedené proti spoločnosti Dexcar Autovermietung UG, ktorá pôsobí v oblasti prenájmu áut, a ďalším subjektom, ktoré sa podieľali na propagácii a šírení systému prenájmu áut Dexcar

prejsť na článok | zobraziť viac

Spoplatňovanie ľahkých plastových tašiek - informácia

p align="justify" S účinnosťou od 01.01.2018 bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedená strong povinnosť spoplatňovania ľahkých plastových tašiek. /strong br / br / Táto povinnosť sa vzťahuje na výrobcu obalov... /p

prejsť na článok | zobraziť viac

Upozornenie pre spotrebiteľov - internetový obchod www.eleganceshop.sk

p align="justify" Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala strong v roku 2019 zvýšený nárast podaní /strong , smerujúcich proti internetovému obchodu a href="http://www.eleganceshop.sk" www.eleganceshop.sk /a , prostredníctvom ktorého sú spotrebiteľom p

prejsť na článok | zobraziť viac

Informácia pre podnikateľské subjekty – označenia v jazyku národnostných menšín

p align="justify" Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje podnikateľské subjekty na povinnosť, ustanovenú v § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov a href="https://www.slov-lex.sk/pravne-p

prejsť na článok | zobraziť viac

Pozor pri kúpe vianočných svetelných reťazcov

p Na základe každoročných negatívnych zistení v sortimentnej skupine vianočné svetelné reťazce Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby pri ich nákupe venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre príp

prejsť na článok | zobraziť viac

Ponuka prebytočného majetku štátu na odpredaj

div align="justify" Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – strong motorové vozidlo, /strong ktoré sa

prejsť na článok | zobraziť viac

Stránky: 1   |   2      »      

Vyhľadať