Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Slovenská ústredná hvezdáreň

Slovenská ústredná hvezdáreň

Slovenská ústredná hvezdáreň

Poslaním Slovenskej ústrednej hvezdárne je cieľavedomou činnosťou zhromažďovať, vedecky a odborne spracovávať poznatky z astronómie a príbuzných vied, za účelom ich sprístupňovania širokej verejnosti.

www.suh.sk | prejsť na web

Zaradenie: Vzdelávanie a školstvo

Články

Výsledková listina - Vesmír očami detí, rok 2019 - víťazné práce

Výsledkovú listinu víťazných prác v súťaži Vesmír očami detí za rok 2019  nájdete tu. 

prejsť na článok | zobraziť viac

Vesmír očami detí 2019 - štatút súťaže

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI   vyhlasujú XXXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže    VESMÍR OČAMI DETÍ  

prejsť na článok | zobraziť viac

Výsledková listina 29. ročníka súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

Výsledkovú listinu 29. ročníka súťaže “Čo vieš o hviezdach?” nájdete TU.

prejsť na článok | zobraziť viac

Meno pre slovenskú exoplanétu

    Medzinárodná astronomická únia (IAU) organizuje v rámci osláv 100. výročia svojho založenia (IAU100) v roku 2019 celosvetový projekt IAU100 NameExoWorlds, ktorý dáva možnosť ktorejkoľvek krajine na svete pomenovať vybranú exoplanétu a je

prejsť na článok | zobraziť viac

Štatút 29. ročníka Čo vieš o hviezdach?

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo Štatút 29. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže   Čo vieš o hviezdach?   Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomic

prejsť na článok | zobraziť viac

Astronomická ročenka 2019

Astronomická ročenka patrí k tradičným publikáciám Slovenskej ústrednej hvezdárne.Obsahuje základné časové a polohové údaje nebeských objektov od januára do decembra r. 2019. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch Slnka, Mesiaca, planét ako aj o meteoric

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhodnotenie fotosúťaže Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2018

Napísal: Pavol Rapavý Problém svetelného znečistenia sa za pár posledných rokov podarilo dostatočne zviditeľniť aj vďaka masívnej propagácii, mnohým vydaným materiálom, vzniknutým parkom tmavej oblohy. Fotografická súťaž Svieťme si na cestu...nie

prejsť na článok | zobraziť viac

Above and Beyond - Storočie astronomický objavov

Medzinárodná astronomická únia (IAU) oslávi v roku 2019 sto rokov svojej bohatej činnosti na poli výskumu vesmíru. Pri tejto príležitosti pripravuje množstvo podujatí a aktivít. Jednou z nich je aj jedinečná putovná výstava „Above and Beyond - Storočie as

prejsť na článok | zobraziť viac

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2018

  8 . ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“ Súťaž bola uzavretá 31. 10. 2018 !!!    Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločn

prejsť na článok | zobraziť viac

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2019

9. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“   Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárod

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať